Förlossningsvården ska bli bättre. Regeringen har tillskjutit pengar. I Sörmland har det rått högtryck på förlossningsavdelningarna vid Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett, men på andra håll i landet har situationen varit mer alarmerande.

SKL har under våren genomfört workshops kring förbättringar inom förlossningsvården och noterade då att mer behövs göras.

Eva Estling är samordnare på SKL för den aktuella kartläggningen. Hon säger att kartläggningen ska fokusera på hur vården ser ut i olika delar av landet, vad man till exempel kan lära av varandra.

– Vi vill se att alla delar fungerar, före och efter graviditeten, och identifiera eventuella förbättringsbehov, säger Eva Estling.

Hon säger att målet är att patienterna ska känna sig trygga, att förlossningsskador ska minska och att personal ska uppskatta att arbeta inom förlossningsvården.

En liknande kartläggning har tidigare aldrig genomförts. I slutet av året räknar SKL med att ha ett resultat och då kan arbetet med eventuella förändringar starta.