EU-parlamentets transportutskott har tvingats till en extrainsatt omröstning på torsdagsmorgonen med krav på att skicka tillbaka hela det så kallade vägpaketet till EU-kommissionen.

Det är ju allvarligt och jag är oroad för så pass mycket som står på spel. Om vi ska ha svenska åkare kvar även på inrikestransportsidan så måste vi få ordning och reda, säger Johan Danielsson (S), som på onsdagen fick i uppdrag att leda hela den socialdemokratiska partigruppens politik i utskottet.

Vägpaketet drogs igenom i april och är egentligen redo för slutförhandlingar mellan parlamentet och medlemsländerna. Nu försöker dock motståndarna punktera alltihop med hjälp av en regel som gör det möjligt att skicka tillbaka allting eftersom det har hållits EU-val efter beslutet i våras.

Artikelbild

| Peter Lundgren (SD) är en av ledamöterna i EU-parlamentets transportutskott. Arkivfoto.

Öst mot väst

Sannolikt får motståndarna svårt att lyckas – men läget är ovisst.

Det är en soppa med väldigt högt tonläge, konstaterar Danielsson, som tidigare var utskottets förste vice ordförande.

Omröstningen i utskottet har begärts av EU-skeptiskt konservativa partigruppen ECR, som domineras av polska regeringspartiet Lag och rättvisa. Kampen är främst geografisk, där åkare och chaufförer från EU:s nyare medlemsländer i Öst- och Centraleuropa inte vill förlora konkurrensfördelen av att göra låglönekörningar i väst.

I ECR ingår även Sverigedemokraterna, vars ledamot Peter Lundgren emellertid inte tänker rösta som sina partigruppsvänner.

"Tvärsemot"

Jag kommer som vanligt att vara tvärsemot min egen grupp. Det här har ju varit en pågående obstruering från framför allt östländerna. För min del kan vi inte fortsätta tillåta att vi har utländska transportföretag som kör för mindre än hälften av vad den faktiskt kostnaden är för ett svenskt företag, anser Lundgren.

Han var tidigare gruppansvarig för vägfrågorna så länge som SD satt i partigruppen EFDD. Efter bytet till ECR i fjol somras får han dock sitta i baksätet

Vi är sällan överens, men det är inga problem med det. De hör vad jag säger, men tar väl inte det riktigt i beaktande, konstaterar Lundgren inför omröstningen i Strasbourg.