Redan 2011 planerades det för sex villatomter i Aspliden strax utanför Björnlunda. Intresset visade sig dock vara svalt trots att kommunen gick ut med flera förfrågningar till de personer som står i tomtkön, och projektet lades på is.

Hans Lövström, tidigare Björnlundabo men numera bosatt i Stockholm, anmälde sitt intresse för att bygga hus på platsen i somras. Men återkopplingen från kommunen har varit under all kritik, menar han.

– Jag har fått lite undvikande svar, men det händer ju ingenting. Jag vet inte hur man ska få fart på dem, säger Hans Lövström.

Men enligt samhällsbyggnadskontoret rör det på sig i ärendet.

– Efterfrågandetrycket har ökat på senare tid i alla våra tätorter, både på lägenheter och villor. Vår bedömning är att det finns grund för att genomföra planen, konstaterar planeringschef Tomas Enqvist.

Lantmäteriet ska dock säga sitt angående avstyckningarna, och en överenskommelse med vägföreningen i området måste till innan tomterna kan säljas.

– Det är väldigt svårt att säga när det kan bli av, de här processerna kan dra ut på tiden, säger Tomas Enqvist.