Det är en i sång- och körkretsar mycket välkänd pedagog som kulturskolechefen Fred Sjöberg har rekryterat. Ing-Mari Janzon Andershed leder bland annat den sceniska kören Resonans i Eskilstuna och var i många år sångpedagog på S:t Eskils gymnasium i nämnda stad samt Prins Wilhelm-gymnasiet i Flen. Hon har också ett förflutet som kyrkomusiker och musiklärare i grundskolan och jobbar som körpedagog gärna med sceniska uttryck där en konsert tas steget längre.

Nu ska hon komplettera övrig undervisning på Vingåkers Kulturskola med att undervisa i sång på kommunens skolor, jobba med Vingåkers Världskör som redan har funnits på orten i ett par år under sångpedagogen Karin Skölds ledning, samt dra i gång barnkörer.

Just Världskören har visat vägen för många sångglada. I den kören finns folk i alla åldrar, svenskfödda språkvänner, nyanlända och andra som har glädjen till sången gemensam.

– Det handlar om språkutveckling med musiken som metod, säger Ing-Mari Janzon Andershed.

Dessutom pågår just nu arbetet med att skapa en musikal på högstadiet. Ing-Mari Janzon Andershed ingår i en lärargrupp som leder projektet med premiär den 23 maj.

– Det blir ett "This is me"-tema som i sången från musikalen "The greatest showman" och det blir en musikal som handlar om relationer, skola och mobbning, säger Ing-Mari Janzon Andershed.

– Eleverna har jättemycket att komma med. Alla får vara med, alla är lika mycket värda.

Glädjen till sång och musik vill hon även förmedla i den helt nya satsningen på barnkörer.

– Att få i gång dem är det stora uppdraget, säger Vingåkers nya sångpedagog.

Nu är det en ungdomskör från tolv år och uppåt och en barnkör för 8-11-åringar som varje onsdagseftermiddag övar i Slottsskolans musiksal. Det finns plats för ännu fler av kommunens barn som vill vara med.

– Målet är att körerna ska ge konserter och glädja andra på exempelvis institutioner.

Sent i år planeras Nya Slottsskolan stå klar i Vingåker, med nya lokaler även för Kulturskolans verksamhet. De nya körerna blir förstås självklara underhållare på den efterlängtade invigningen.