SN:s chefredaktör: "Det fria ordet hotas varje dag"

KRÖNIKA
annons

Det här är en krönika. Det är skribentens personliga åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

I över 250 år har vi värnat pressfriheten i Sverige. Det är ju egentligen för jäkligt att den ändå inte känns alldeles självklar i dag – på Pressfrihetens dag 2017.

Men tyvärr står inte det fria ordet ohotat ens här, i landet med världens äldsta tryckfrihetsförordning. Det utmanas och hotas varje dag. När makthavare vill undanhålla information om hur skattemedel har använts. När politiker i riksdagen vill skapa lagar som begränsar pressfriheten. När ett intensivt och systematiskt propagandakrig förs i sociala medier och på nätet i syfte att misstänkliggöra seriösa nyhetsförmedlare.

Men det finns också ljuspunkter. I Mediaakademiens senaste förtroendemätning kan vi se att förtroendet för dagspress ökar. Där säger 31 procent av de svarande att de har ganska eller mycket stort förtroende för dagspressen.

Kurvan pekar uppåt jämfört med föregående år och kanske är det branschens arbete det senaste året – med att visa och berätta om hur vi arbetar, hur de pressetiska reglerna fungerar och varför vi fattar de beslut vi gör – som har gett effekt.

Det är glädjande i så fall, för vi jobbar på ditt uppdrag. För att du har rätt till insyn, kunskap och information. Det är därför vi alla gemensamt måste värna och vakta det fria ordet, och det är därför vi måste fortsätta att visa att vi är värda ditt förtroende.

Även om det kan bli svårt att nå upp till det statliga företaget som toppar listan; Systembolaget (70 procent).

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Södermanlands NyheterDemokratiPressfrihet
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka