Anna Falk, chefredaktör på Södermanlands Nyheter, Eva Burman, chefredaktör på Eskilstuna-Kuriren/Strengnäs Tidning, och Marie Hillblom, chefredaktör på Katrineholms-Kuriren.

Stå upp för din lokala politiker

Krönika av chefredaktörerna

Det här är en krönika. Det är skribentens personliga åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Inför höstens val frågade alla tidningar i Mittmedia sina lokala politiker, över 2 600 stycken i mellersta Sverige, om de utsatts för hat eller hot. Nästan en tredjedel av de 1 500 som svarade uppger att de drabbats – och var sjunde undvek att ta offentlig ställning i känsliga frågor för att undvika hat eller hot.

Brå gjorde en liknande undersökning förra året. Där uppgav 25 procent av de förtroendevalda att de har utsatts för trakasserier, hot och/eller våld. Riksdagsledamöter var i den undersökningen betydligt mer drabbade än kommun- och landstingspolitiker.

Nu gör tidningarna Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren samma sak. Vi vill veta om politiker i våra kommuner och landsting hotas. För hot och hat är ett problem för vår demokrati. Den absoluta majoriteten av våra lokala politiker arbetar ideellt.

Har vi inga som vill engagera sig politiskt har vi heller inga förtroendevalda som representerar vår folkvilja.

Hur gör vi då?

Vi behöver få veta hur vanligt detta är. Det är viktigt att vi alla förstår vilken utsatt roll de förtroendevalda har.

Och vi måste ge dem vårt stöd, oavsett vilket parti de företräder. Stöd för att de orkar, stöd för att de vill ägna så mycket tid och engagemang åt lokala politiska frågor.

För att kunna få en fullständig bild måste vi få svar. Vi har skickat ut 490 enkäter, som kan besvaras anonymt, till alla politiker i Sörmland. Det är min fullständiga övertygelse att man ska synliggöra hatet. Det skapar en medvetenhet kring frågan även hos dem som inte är politiskt engagerade.

Ser det lika illa ut i Sörmland kanske vi tillsammans kan se till att samtalstonen i den offentliga debatten blir mer sansad.

Då kanske våra folkvalda orkar stå emot.

Läs mer om dessa ämnen

HotKommunalpolitik