Stationen vid Skavsta riskerar att hamna längre västerut om den ska läggas på bibanan, befarar kommunen. Foto:

10 skäl till Nyköpings kritik mot Trafikverket

NYKÖPING

Här är tio punkter som förklarar Nyköpings kritik mot Trafikverket och nya förslaget att lägga Skavstastationen på bibanan i stället för på Ostlänkens huvudbana.

• Sätter inte Skavsta i dess rätta perspektiv, Trafikverket spelar bort en nationellt viktig resurs.

• Ett så pass sent inspel i processen försenar hela Ostlänken.

• Förslaget skapar en barriäreffekt och en uppdelning av verksamhetsområdet Skavsta.

• Skavstas framtida potential för besöksnäring, arbetstillfällen och internationell tillgänglighet har inte berörts i underlaget utan ignoreras av Trafikverket.

• Den nya bibanan blir en barriär för Nyköpings utveckling västerut. Både framtida bostäder och industri skulle påverkas.

• Förlängda restider till och från Nyköping söderifrån.

• Kraftigt förlängda restider mellan Stockholm och Skavsta.

• Risk att regionaltåg från Linköping och Norrköping kör förbi bibanan, på grund av längre restid till Stockholm - och därmed kör förbi både Skavsta och Nyköping.

• Förslaget prioriterar höghastighetståg mellan Malmö, Göteborg och Stockholm i stället för att prioritera regional arbetspendling.

• Förslaget bygger på att sex höghastighetståg i timmen ska trafikera banan i vardera riktning. Orimligt många tåg och en frekvens som inte ens finns mellan London och Paris eller Frankfurt-Köln.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunSkavsta OstlänkenSnabbjärnvägTåg
Relaterat