• Kent Pettersson (S), ordförande för Barn- och ungdomsnämnden. Foto:
  • Foto:
1/

Aktivt skolval kan bli aktuellt i Nyköping

NYKÖPING
annons

Som en fortsättning på Nyköpingsmodellen vill den rödgröna majoriteten nu föra en dialog kring aktivt skolval – deras målsättning är att under 2017 få igenom ett blocköverskridande beslut att införa aktivt skolval.

I dag publicerar SN en debattartikel signerad Urban Granström (S), Malin Hagerström (MP), Nicklas Franzén (V) och Kent Pettersson (S), i vilken de bjuder in friskolorna till en dialog om aktivt skolval.

I artikeln hänvisar de till Skolkommissionens slutbetänkande "Aktivt skolval och minskad segregation", som lades fram 20 april. Nyköpings majoritet instämmer i att ett klokt utformat aktivt skolval kan bidra till bättre kunskapsresultat, ökad social sammanhållning och stärkt integration i samhället.

Sedan den 13 mars har den politiska majoriteten i Nyköping fört dialog med friskolorna angående minskad segregation, tanken är att den nu ska fortsätta i dialogen om aktivt skolval.

– Vi vill få friskolorna att vara med på det här också, och vi tror att de är positiva till att jobba tillsammans med kommunen för en mer jämlik skola för alla, säger Kent Pettersson (S), ordförande för Barn- och ungdomsnämnden.

I den framtida dialogen är tanken att detaljerna kring ett aktivt skolval ska behandlas. Det behöver dras upp gemensamma riktlinjer för skolskjuts, informationsinsatser till vårdnadshavare, urvalskriterier till skolor med flera sökande än platser – och en gemensam antagning för alla skolor. Skolkommissionen har bland annat föreslagit lottning som en urvalsprincip, i stället för närhetsprincipen.

Enligt Skolkommissionen ska det aktiva skolvalet med olika kömöjligheter bidra till att utjämna orättvisor, då alla inte har möjligheten att utnyttja de klassiska kömöjligheterna.

Exakt hur ett aktivt skolval kan utformas i Nyköping återstår att se.

– Än vet vi inte detaljerna, vi får fundera på vad det finns för möjliga kriterier och urvalssystem, säger Kent Pettersson.

Anna af Sillén (M), oppositionsråd i Nyköping. Foto:

Oppositionsrådet Anna af Sillén (M) är väldigt positiv till majoritetens utspel.

– Det är oerhört välkommet! Vi i alliansen motionerade om detta i höstas och kände redan då deras positivitet kring förslaget, säger hon.

Sedan har det förts en dialog i barn- och ungdomsnämnden som har lett fram till det här, säger Anna af Sillén.

– Sverige har genomgått många valfrihetsreformer under de senaste tio åren. Skolan är ju ett av de viktigaste val man har som förälder och människa, säger Anna af Sillén.

Hon kan inte säga någonting om Alliansens tankar kring hur ett urvalssystem kan komma att utformas.

– Nu påbörjas dialogen på riktigt och jag vill inte förekomma den på något sätt, säger Anna af Sillén.

Den rödgröna majoritetens mål är att aktivt skolval ska bli aktuellt i Nyköping till hösten 2018.

Redan infört i andra kommuner

Från och med nästa år är aktivt skolval en realitet i Malmö. Det har grundskolenämnden i Malmö beslutet. Föräldrarna ska välja skola till deras barn när de börjar förskoleklass och i ettan. Den som inte väljer hamnar sist i kön när skolplatserna fördelas. Andra kommuner i landet som har aktivt skolval är Helsingborg, Botkyrka, Nacka, Täby, Sollentuna och nu har även Borås beslutat att införa obligatoriskt skolval, enligt Sydsvenskan.

Joachim Ärlebrant, rektor på Fokusskolan i Nyköping, ska träffa majoriteten i veckan och diskutera det aktiva skolvalet. Han välkomnar poltikens initiativ:

— Jag vet bara att det är ett informationsmöte, jag går dit med spänning och lyssnar. Jag ser det som något positivt, säger han.

Ärlebrant tror att ett aktivt skolval på sikt kan göra att fler föräldrar får upp ögonen för "den breda floran" av skolor som finns att välja på. Samtidigt finns det ett par problem som måste lösas på vägen dit.

Hur urvalet ska fungera på skolor med fler sökande än platser är en av frågorna som måste få ett svar. Lottning har nämnts i debatten, men många är kritiska till den lösningen.

— Det är en svår fråga, man måste tänka på föräldrar som har haft sina barn i kö jättelänge, eller de som har räknat med syskonförtur. Jag har ingen riktig åsikt, men det måste gå rätt till, säger Joachim Ärlebrant.

Han nämner också vikten av att kommunen tar fram tydlig, saklig och opartisk information om skolvalet som är tillgänglig för alla. Detta för att valet ska bli rättvist även för föräldrar som inte har detaljkunskap om alla skolor från början, till exempel nyanlända familjer.

— Min erfarenhet är att även nyanlända absolut kan göra ett aktivt val. På Fokusskolan har vi en blandning av allt från nyanlända till personer som bott länge här, så bevisligen fungerar det, säger Joachim Ärlebrant.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

NyköpingKommunalpolitikSkola
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka