Allianspartierna presenterade sin samlade politik vid Nyköpingshus. Det finns fortfarande vissa frågor som partierna driver var för sig, medan de driver andra frågor gemensamt. Från vänster Sofia Hallgren Remnert (L), Martina Hallström (C), Anna af Sillén (M) och Marita Göransson (KD). Foto:

Alliansen känner sig redo att ta över i Nyköping

NYKÖPING

I fyra år har de drivit gemensam opposition i Nyköping. Nu anser sig de fyra Alliansledarna redo att ta över makten. Vissa förändringar kan de redan lova, andra områden ska ses över.

Den kommunala ekonomin står inför stora utmaningar de närmaste åren, något som Nyköping redan har känt av under våren. Alliansen vill vinna valet och ta över styret i kommunen och säger sig ha lösningar på hur kommunens ekonomi ska förändras till det bättre. Ett bättre företagsklimat ska locka fler företag till orten, något som genererar jobb och intäkter.

– I dag ligger kommunen i konflikt med företagen som driver skolor och hemtjänstföretag i Nyköping, säger Anna af Sillén (M) som lovar att Alliansen kommer att ha en annan attityd till företagen.

De lyfter exemplet med hemtjänstföretag som måste verka över hela kommunen utan att få extra ersättning för långa resor.

– Det är inte rimligt att kräva det, säger Martina Hallström (C).

Alliansens variant på majoritetens Ofta-projekt, kallat Nyköpingsinitiativet, ska slussa fler långtidsarbetslösa ut i arbete. På så sätt ska de i Nyköping ovanligt höga kostnaderna för socialbidrag minska.

Dessutom ska en ny styrmodell i kommunen ge bättre arbetsmiljö för de anställda, något som Alliansen menar leder till färre sjukskrivningar och snabbare beslutsprocesser.

– Vi måste bli bättre på personalfrågor, där finns många miljoner att hämta, säger Marita Göransson (KD).

Allianspartierna lovar också att om de kommer till makten ska mer köpas in av lokala producenter i offentliga upphandlingar och att även de som väljer en skola längre bort från hemmet ska ha rätt till skolskjuts.

– Annars finns valmöjligheten bara för dem som har råd, säger Sofia Hallgren Remnert (L).

Grundlinjerna i Alliansens politik

1. Ny styrmodell: Om Alliansen vinner valet ska en process inledas tillsammans med medarbetarna för att ta fram en effektivare och tydligare styrmodell i Nyköpings kommun.

2. Fokus på välfärden: Alliansen vill inte lägga pengar på annat än kärnverksamheter. Däremot kan vissa andra viktiga frågor som rör sport, fritid och hälsa, exempelvis ett nytt ridhus, också räknas till det som kommunen bör lägga pengar på.

3. Fler valmöjligheter: Privata utförare finns redan i Nyköping, men Alliansen vill locka hit fler och göra det lättare för invånarna att välja dessa. Exempelvis ska den som väljer en skola längre bort från hemmet ha rätt till skolskjuts. Hemtjänstföretagen ska kunna välja begränsade områden att utföra sina tjänster i, en möjlighet som plockades bort av majoriteten i våras.

4. Bättre företagsklimat: En annan attityd till företagande ska locka fler företag till Nyköping. Detta i sin tur skapar jobb och ger förutsättningar för integration, säger Alliansen.

5. Klimat och hållbarhet: Alliansens ledord är att det ska vara lätt att göra rätt. Här finns dock inga konkreta förslag än på vilka förändringar som ska göras.

Läs mer om dessa ämnen

AlliansenNyköpingPolitikVal 2018