En utredning om händelsen är gjord enligt lex Sarah och en anmälan har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg. Foto:

Anmälan: Blev sittande i sin avföring

NYKÖPING

En Nyköpingsbo som lider av en muskelsjukdom har blivit sittande i sin egen avföring under längre stunder. Personen behöver mer hjälp av personlig assistent, enligt en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En personlig assistent kommer till Nyköpingsbon flera gånger varje dygn, men den assistanstid som kommunen har beviljat är begränsad.

Personen lider av en muskelsjukdom och kan inte sköta sina toalettbesök på egen hand då sjukdomen orsakar känselbortfall. Personen har under den senaste tiden också fått sämre minne.

Detta har lett till att hen har blivit sittande i sin egen avföring under en längre tid och det finns risk att det kommer att ske fler gånger. Det som har hänt har lett till både oro och fysiskt lidande.

Enligt personalen finns ett stort behov av flera timmars stöd av den personliga assistenten, ett beslut som fattas av socialtjänsten.

Under tiden arbetar personalen utifrån det beslut som finns och fördelar de beviljade timmarna på bästa sätt över dygnet. Personen uppmanas också att använda sitt trygghetslarm mer.

Händelsen har anmälts till IVO som risk för missförhållande.

Läs mer om dessa ämnen

IVONyköpings kommunPersonlig assistans