Foto:

Arbetsmiljöverket ska inspektera Tessinskolan

Nyköping

Mögelproblematiken på Tessinskolan gör att Arbetsmiljöverket nu ska besöka skolan. – Det här inte är någon bra arbetsmiljö, det var min känsla. De har ett arbetsmiljöproblem, säger Robert Aldén, sektionschef region öst på Arbetsmiljöverket.

På torsdagen hävde Arbetsmiljöverket skyddsombudens stängning av Tessinskolan.

– När de drar i nödbromsen och stänger skolan, det enda jag ska bedöma då – något förenklat – är om det finns en omedelbar konkret fara för liv eller hälsa, säger Robert Aldén.

Det var han som fattade beslutet att häva stängningen av Tessinskolan på torsdag eftermiddag. Endast två timmar efter att fackrepresentanterna tagit till det i princip starkast maktmedlet ett skyddsombud har – skyddsombudsstopp.

Aldén ansåg inte att det förelåg någon omedelbar konkret fara för liv eller hälsa.

– Något förenklat är det enda vi ska bedöma i det läget. Kan man befinna sig på skolan överhuvud taget i dagsläget? Med den informationen jag fick kunde jag inte svara "nej" på den frågan.

Men Aldén vill betona att Arbetsmiljöverket inte anser att arbetsmiljön är bra på Tessinskolan.

– Det är uppenbart, med den informationen som kom fram i går, att det finns ett problem.

Aldén och en inspektör hade samtal både med skyddsombuden och med arbetsgivaren. De vet att det finns ett arbetsmiljöproblem men också att kommunen har handlingsplaner och jobbar med frågan.

Arbetsmiljöverket har inte ställt några krav på kommunen utifrån de samtal som fördes i det akuta skedet. Men kommer göra en inspektion på skolan.

– I samband med den kan vi komma att ställa eventuella krav. Det finns ett problem med påväxt (mögel), det håller alla parter med om, och människor mår dåligt av det, säger han.

Arbetsmiljöverket, som planerar att besöka skolan redan nästa vecka, kommer då åter ta kontakt med båda parter och analysera problemen och studera åtgärder.

– Modulerna verkar båda parter vara ense om men de har olika uppfattningar om hur lång tid det får ta.

Aldén förklarar hur arbetsmiljöverket jobbar vid en inspektion och hur krav på skolan skulle kunna se ut.

– De kan få kravet att åtgärda något utan tidskrav, som är en relativ snäll myndighetsutövning. Till hela skalan upp till ett omedelbart förbud för delar eller hela skolan.

Aldén förstår fackförbundens missnöje med det hävda beslutet.

– Jag försökte vara tydlig med att det handlade om den omedelbara faran. Alla parter är överens om att situationen inte är bra.

Läs mer om dessa ämnen

NyköpingTessinskolanArbetsmiljöFuktskadorMögelMögelskolor