En flicka avled i den ovanliga sjukdomen. Foto:

Barn avled i ovanlig hjärnhinneinflammation

NYKÖPING

Två barn i Nyköping har drabbats av epidemisk hjärnhinneinflammation. Ett av barnen avled under lördagen.

Det barn som har avlidit var en flicka som gick i årskurs fyra på Långbergsskolan i Nyköping.

En fyraårig pojke på förskolan Fjärilen insjuknade också i samma ovanliga sjukdom för tre veckor sedan, men har tillfrisknat. Fallen har ett samband med varandra, enligt landstinget.

Bakterien kan smitta, varför familjen och deras anhöriga har fått antibiotika i förebyggande syfte, meddelar kommunen på nykoping.se.

"Det är låg risk för spridning av smitta utanför normala familjekontakter", skriver kommunen vidare.

Detta till trots får barn och vuxna som träffat barnen de senaste veckorna, och barn och personal på förskolan, också antibiotika.

Landstinget Sörmland och Nyköpings kommun bedömer att verksamheten i förskola och skola ska fortsätta som vanligt. Kommunen och landstinget samarbetar för att sprida information till de som är berörda. Aktuell förskola och skola får särskild information under måndagen.

Meningokocker

Meningokocker är en bakterie som kan finnas i svalg och bakom näsa utan att det märks och utan att vi blir sjuka av den. I sällsynta fall orsakar bakterien en snabb och ofta svår sjukdom. I bland leder detta till döden trots intensivvård. Smitta blir till sjukdom på 2-3 dagar. Symptomen är feber, illamående och i bland huvud- och nackvärk samt hudutslag/blödningar. Ofta blir man svårt sjuk inom ett dygn. Undvika saliv och god handhygien är det grundläggande skyddet mot infektioner som överförs via saliv.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

LångbergsskolanNyköpingBarnFöräldrarSjukvård
Relaterat