Foto:

Behöriga lärare är avgörande

Tystberga

Anci Stiernas uppdrag är tydligt. Som operativ utbildningschef i Nyköpings kommun är det hennes uppgift att se till att verksamheten på Tystberga skola fungerar. För att kommunen ska slippa vitet på en miljon kronor är behöriga lärare ett måste.

Anci Stjerna är utbildningschef för 16 skolenheter på 21 skolhus i Nyköpings kommun. Hon tillträdde tjänsten för fyra år sedan och redan då brottades Tystberga skola med låga resultat, outbildade lärare, samarbetsproblem och framför allt bristande ledning – något som även Skolinspektionen slog ned på i en svidande rapport.

För den nya rektorn, Susanne Granat Ahlstrand, kom Skolinspektionens tillsynsrapport som en befrielse. Det krävdes en spräckt budget, men bristerna i åtgärdades och Susanne Ahlstrand slutade.

Sedan dess har Tystberga skola haft ytterligare fem rektorer och just bristen på ledning är ett av huvudproblemen när Tystberga skola åter är under Skolinspektionens lupp. Den här gången kan det kosta Nyköpings kommun en miljon kronor i vite – såvida inte de 26 åtgärdspunkterna åtgärdas innan den 28 september.

För Anci Stierna kom inte Skolinspektionens beslut som någon överraskning. Hon hade till och med förväntat sig ett vite, dock inte av den dignitet som Skolinspektionen nu utfärdat. Paradoxalt nog verkar även den här rapporten komma som en befrielse, för att den väcker uppmärksamhet i alla led.

– Avsaknaden av kontinuitet och behöriga lärare och ledare har skapat den här situationen. Att det nu tydliggörs är bra så att alla kan jobba mot samma mål. Samtidigt finns det saker som fungerar bra på skolan och vi är långt från den situation som rådde för fyra år sedan, säger hon.

Bara 30 procent av lärarna har behörighet. Det innebär att fem behöriga lärare måste anställas innan höstterminen börjar, men rekryteringsprocessen är redan i full gång och enligt Anci Stierna har flera behöriga lärare sökt.

– Vi behöver fånga exakt de lärare som tycker det är kittlande att gå in på en mindre skola och bygga upp ett team och en verksamhet.

Att man inte lyckats rekrytera behöriga lärare beror snarare på olyckliga omständigheter, än att det sitter i väggarna, tror Anci Stierna och understryker att lärarbristen inte är unik för Nyköping, utan att hela Sverige kämpar med samma problematik. Däremot har de många rektorsbytena lett till att skolan inte har någon kontinuitet och att kvalitetsarbetet blivit lidande.

För att skapa skyddsnät för rektorer och ledare i Nyköpings kommun har nu skolorna delats in i skolområden. Tystberga ingår numera i skolområde B tillsammans med Långbergsskolan och Brandkärrsskolan. Rektor för området är Anders Tholerud och till sin hjälp har han tre biträdande rektorer.

I augusti förra året tillsatte även Nyköpings kommun en kvalitetsavdelning som ska se till att alla skolor i kommunen arbetar enligt samma modell med det systematiska kvalitetsarbetet. Därför tror Anci Stierna att de åtgärdspunkter som handlar om brister i kvalitetsarbetet inte kommer vara något problem.

Vad kommer en behörig lärare på Tystberga skola få i lön?

– En nyutbildad lärare går in på 30 000 kronor. Beroende på erfarenhet kan lönen stiga upp mot 40 000 kronor.

Svidande kritik mot Tystberga skola

Sammanlagt finns 25 åtgärdspunkter i Skolinspektionens beslut som Nyköpings kommun måste åtgärda för att slippa vitet på en miljon kronor.

Här är ett urval av bristerna.

Den extremt höga omsättningen av rektorer och lärare på skolan har påverkat utbildningens kvalitet negativt.

Det förekommer undervisning som inte utgår från läroplanen.

Icke legitimerade lärare har betygssatt elever och signerat betygskatalogen.

Uteblivna utvecklingssamtal vilket medfört att elever och vårdnadshavare inte informerats om elevernas utveckling

Elever som behöver extra anpassningar och stöd har inte fått det trots att det finns beslutsunderlag för det.

Det saknas specialpedagoger, något som påverkat arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd negativt.

Bristande styrning och ledning har lett till att skolans resultat, framförallt, kunskapsresultaten, inte följts upp.

Läs mer om dessa ämnen

Tystberga skolaskola och utbildning