Här, vid Tunabergskusten, nära Uttervik, ska ett nytt naturreservat bildas. Foto:

Blommande murgröna i Nyköpings nya naturreservat

NYKÖPING

Det ovanligt varma och torra klimatet på den här platsen gör att den blommande murgrönan kan växa i Nyköpings senaste naturreservat.

Ovanligt många och ovanliga växter finns att hitta i det nybildade naturreservatet som ligger vid Uttervik utmed Tunabergskusten. Bland annat kan man hitta blommande murgröna här där lokalklimatet är ovanligt varmt och torrt. I berggrunden finns urkalksten i branter som vetter mot söder. Urkalkstenen tillsammans med det varma lokalklimatet ger en rik flora och flera rödlistade arter.

Länsstyrelsen har fattat beslutet om att bilda reservatet som ligger fem kilometer söder om Buskhyttan och är 66 hektar stort. Området är kuperat och närmast kusten finns förkastningsbranter vända mot söder. I mitten av reservatet finns också många olika svampar, kärlväxter och mossor. Det är nära till bostadsbebyggelse och är därför ett värdefullt område för friluftslivet. Sörmlandsleden går också igenom reservatet.

Det nya reservatet gör att mer natur bevaras för friluftslivet samtidigt som biologisk mångfald kan bevaras. Men för att nå miljömålen måste fler områden i Sörmland skyddas i reservat, enligt Elin Hultman, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Länsstyrelsen i SörmlandNyköpingBiologisk mångfald
Relaterat