Ett lysande exempel på samverkan. Så löd delar av motiveringen som kommunstyrelsens ordförande, Urban Granström, läste upp när han tillkännagav att Cecilia Ekström och Erika Olsson får Årets innovationspris 2018 för Bondens Nära.

Bondens Nära prisas för nytänkande

Nyköping

Det startade som en gemensam lösning på två praktiska problem. Nu prisas Bondens Nära och initiativtagarna till konceptet, Erika Olsson, ordförande i Sörmlands matkluster och Cecilia Ekberg, vd för Hellmanska gården.

– Det är fantastiskt vad samverkan och delningsekonomi kan leda till, säger Cecilia Ekberg som tillsammans med Erika Olsson knäckte den brillianta idén att låta "Bondens Nära" ersätta "Bondens marknad" i våras.

Under flera år höll ”Bondens marknad” till på Smörtorget vid stadshuset i Nyköping, där lokala matproducenter sålde sina produkter. Initiativet rann ut i sanden. Framför allt för att de lokala producenterna tyckte att ”Bondens marknad” tog mycket tid i anspråk.

– Många av oss har fullt upp med kunder i Stockholm och det var svårt att hinna med, berättar Erika Olsson, som förutom ordförandeskapet även är bonde på Onsberga gård.

Samtidigt insåg Cecilia Ekberg att det saknades råvaror på Hellmans och att lokalen där stenugnsbageriet ligger, i stort sett stod var outnyttjad.

Bondens Nära var ett faktum. Ett tiotal lokala matproducenter ingår i "kollektivet" som varje torsdag håller till på Hellmans. En producent finns på plats varje vecka och berättar om råvarorna, hur de växt eller hur djuren levt på respektive gård, innan de slaktats.

– För mig var var projektet ursprungligen lite av en egoistisk grej. Jag stod ju där med tomma hyllor utan råvaror, säger Cecilia Ekberg.

– Det är ego för oss producenter också. Det är en ynnest att stå inne i ett varmt bageri som luktar bulle, i stället för att stå på torget och frysa.

Det personliga bemötandet har också varit en framgångsfaktor. Matproducenterna går på ett rullande schema och berättelserna om råvarorna är ofta personliga.

– Vi förklarar allt från hur en svartrot ska användas till hur prinskorvarna är tillverkade på gårdar som är mer än krav-godkända, säger Erika.

Duon planerar nu på att lansera konceptet i andra delar av Sörmland. De har också planer på hur det ska utveckla Bondens Nära, till Bondens Lära.

– Nästa steg skulle kunna vara att vi lagar mat tillsammans med kunderna och visar hur man kan göra med de fina råvarorna.

Juryns motivering

"Bondens Nära är ett nytt innovativt projekt där Sörmlands Matkluster och olika producenter samverkar gällande försäljning av Sörmländska råvaror på Hellmanska Gården i Nyköping. Val av tider har även anpassats till projektet Purple Flag som värnar om kvällsekonomin i Nyköping. Bondens Nära är ett lysande samverkansprojekt."

Juryn har bestått av: Maria Karlsson, näringslivschef, Emma Hansson, Regionförbundet Sörmland, Ola Nilsson, vd STUA, Sven Sievers, regionansvarig Business Sweden

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

Hellmanska gårdenNäringslivTurismaffarslivmat och dryck
Relaterat