• Nya bostäder nedanför silon får vänta lite till. Foto:
  • De sträckade områdena utgör riksintressen. Foto:
1/

Bostäderna vid Västra hamnsidan försenas – och blir färre än tänkt

NYKÖPING

De planerade 500 bostäderna på Västra hamnsidan i Nyköping kommer att bli färre. Bygget har dessutom försenats rejält och en uppdaterad plan för granskning kommer troligen först till hösten.

Byggplanerna över Västra hamnsidan med både radhus och höghus i tre kvarter var tänkt att visas för allmänheten för granskning redan för ett år sedan. Men arbetet med den justerade planen pågår fortfarande. Fördröjningarna har flera olika orsaker och de planer som har presenterats måste ändras på flera olika sätt. Redan nu står det klart att det inte kommer bli lika många bostäder som det var tänkt från början. Hur många huskroppar som ska byggas är däremot oklart fortfarande.

En anledning till förseningarna är att de nya bostadskvarteren ska byggas mitt emellan två viktiga riksintressen. På ena sidan ligger Nyköpings stad som från medeltiden och framåt utgjorde ett viktigt politiskt maktcentrum i Sverige. På den andra sidan finns Kungsladugården som, också sedan medeltiden, har hört till Nyköpingshus och som har kvar sin ursprungliga avgränsning mot staden.

– Vi behöver titta på hur de påverkas och att de inte utsätts för påtaglig skada, säger Sofia Bergqvist, planarkitekt vid Nyköpings kommun.

Kungsladugårdarnas riksintresse sträcker sig från norra Arnö och bortom Gumsbacken och Hemgården. Det fanns flera säten och deras funktion var att försörja kungen med mat. Mitt emellan de två riksintressena ligger Västra hamnsidan som ska bebyggas.

Exakt hur de påverkar bostadsplanerna är inte klart i dagsläget, utöver att det blir färre bostäder. Arbetet pågår och det kommer att dröja åtminstone fram till sommaren innan en reviderad plan kan presenteras, troligtvis även till efter sommaren.

Men det finns mer som gör att byggplanerna dröjer. Det havsnära läget ställer krav på dagvattenledningar och planerna för trafiken. Grundvattnet ligger ytligt i området, föroreningar finns i marken liksom gaser som finns kvar sedan tiden då delar av Spelhagen användes som soptipp.

– Det kommer att vara ett förändrat förslag när det ska ut på granskning, säger Sofia Bergqvist.

Läs också

( 6 st )

Läs mer om dessa ämnen

NyköpingBostadByggnationVästra hamnen
Relaterat