Bostadsklipp – för miljoner

NYKÖPING

Rikshem gjorde ett miljonklipp när bolaget sålde stora delar av Nyköpingsbeståndet till Victoria park.

Rikshem sålde drygt 600 lägenheter till Victoria park till priset av 424 miljoner kronor. Här är turerna över de senaste årens bostadsaffärer.

Victoria park

Victoria park har 12 846 lägenheter i Sverige, med ett marknadsvärde om 13,8 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

I Nyköping finns drygt 600 lägenheter fördelade i Brandkärr, Isaksdal och Stenkulla. I Eskilstuna har bolaget ytterligare drygt 3000 lägenheter.

Bolagets affärsidé är att köpa och renovera delvis nedgångna fastigheter i miljonprogramsområden.

De anställer lokala bocoacher som ska vara med och bidra till en trivsammare boendemiljö.

Bocoacherna besöker boende i bostaden och diskuterar till exempel sopsortering, återvinning och hur gemensamma utrymmen ska hållas i ordning för en trivsam bostadsmiljö.

5000-6000 lägenheter i kommunen har privata värdar.

Allmännyttan har knappt 4000 lägenheter.

Victoria park köpte i juni 2016 cirka 600 lägenheter i Nyköping av Rikshem, som ägt dem sedan 2012.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpingshem ABNyköpingBostad
Relaterat

Mest delat denna vecka