Kommunalrådet Urban Granström (S) riktade hård kritik mot Trafikverkets nya besked om var stationen vid Skavsta skulle placeras. Det skulle innebära en kortare bibana med stationer för både Nyköping och Skavsta i stället för att Skavstastationen läggs på Ostlänkens huvudbana som planen var tidigare. Foto:

Bråttom med beslut om ny Skavstastation

NYKÖPING

Den som har synpunkter på Trafikverkets senaste förslag om var Ostlänkens station vid Skavsta ska placeras kan lämna sitt yttrande nu.

I veckan påbörjades samråd för Trafikverkets nya förslag att lägga Skavstastationen på bibanan i stället för på Ostlänkens huvudbana. Samrådet pågår till den 1 september och då är sista dagen att lämna yttranden.

Därefter har Trafikverket ungefär en månad på sig att bestämma sig för vilket alternativ som är bäst.

– Skavstastationen är det lite brådis med. Ska det bli någon ändring måste det bli ganska snart, säger Fredrik Brokvist, utredningschef på Trafikverkets region öst.

I slutet av september ska kompletteringar ut på remiss i den miljöprövning, den så kallade tillåtlighetsprövningen, som senare ska skickas till regeringen. Och där måste förslaget om vilken bana Skavstas station ska ligga på vara med. Viktigt är att den ligger nära flygplatsen.

– Målsättningen är att komma så nära som möjligt. Lyckas vi inte med det är det inte ett intressant alternativ.

Förslaget som Trafikverket lanserade före sommarsemestern fick såväl Nyköpings kommun som Skavsta flygplats att protestera kraftigt. Att låta stationen ligga på bibanan i stället för på huvudbanan skulle försämra såväl flygplatsens som Nyköpings kommuns utvecklingsmöjligheter, hävdar kritikerna.

Kommunalrådet Urban Granström (S) gick så långt som att hota med att backa från den muntliga överenskommelsen om kommunens åtagande i samband med bygget av Ostlänken. Och han fick stöd av oppositionsrådet Anna af Sillén (M).

Även Skavstas vd Peter Steinmetz protesterade mot Trafikverkets nya förslag som går ut på att bibanan, i stället för att följa TGOJ-banan från nya resecentrum, viker av i en kraftig böj upp mot Skavsta och följer huvudbanan en bit innan anslutningen.

Enligt Trafikverket skulle det göra att flera regionaltåg kan stanna i både Nyköping och Skavsta samt att fler höghastighetståg kan köra förbi på huvudbanan.

Det nya förslaget skulle för sträckan Stockholm-Skavsta generera en förlängd restid på sju eller åtta minuter, medan sträckan Stockholm-Nyköping inte påverkas. Skavsta-Norrköping/Linköping förlängs med två minuter.

Kommunens kritik framfördes på en presskonferens före midsommar, men officiellt ska Nyköpings kommun svara Trafikverket i ett yttrande. Beslut om hur kommunen yttrar sig fattas på kommunstyrelsen den 28 augusti.

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunSkavsta OstlänkenSnabbjärnväg