Foto:

Brister i brandsäkerhet i kommunhuset – personal riskerar att stängas inne

Oxelösund

Personal riskerar att stängas inne i kommunhuset i Oxelösund om det börjar brinna. Det upptäckte räddningstjänsten när en kontroll av byggnaden utfördes.

I kommunhusets trapphus finns branddörrar som hålls öppna av magneter. När brandlarmet går släpper magneten och dörrarna stängs, vilket är helt i sin ordning.

Problemet är att dörrarna är väldigt svåra att öppna när de väl har stängts. Människor som behöver utrymma byggnaden kan därför bli instängda.

Samma risk löper de människor som utnyttjar kommunhusets gym. Gymmet har bara en utgång. Om det börjar brinna i det trapphus som utgången mynnar ut i, blir de som tränar instängda.

Flera andra brister upptäcktes också. Kommunen har nu tre veckor på sig att yttra sig om bristerna, berättar Christer Källberg på räddningstjänsten.

– När kommunen har yttrat sig kommer vi att fatta ett beslut i form av ett föreläggande, säger han.

Kommunhuset förvaltas av det kommunala bostadsbolaget Kustbostäder. Enligt Kustbostäders fastighetschef Peter Zetterlund kommer bristerna att åtgärdas.

– Det är inga konstigheter med detta. Vi ska se till att alla brister åtgärdas, säger han.

Tror du att ni kan fixa en utgång till från gymmet?

– Det måste vi undersöka. Jag vet inte hur många som utnyttjar gymmet över huvud taget, säger han.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Oxelösunds kommunOxelösundBlåljus
Relaterat