Erik Carlgren

Carlgren: Anmälningar om sextrakasserier kan öka

NYKÖPING

Kommundirektör Erik Carlgren tror att #metoo-rörelsen kan leda till att fler kvinnor anmäler trakasserier. – Det tycker jag verkligen är bra.

Om personer som är anställda i Nyköpings kommun känner sig illa berörda eller känner att de har behov av samtalsstöd efter händelserna på Rosvallafesten uppmanas de att ta kontakt med företagshälsovården.

– Det är klart att verksamheten kan påverkas mentalt och det är därför vi erbjuder det, säger kommundirektör Erik Carlgren.

Så sent som i måndags redogjorde Erik Carlgren för politikerna i kommunstyrelsen hur kommunen arbetar mot sexuella trakasserier efter att frågan hade lyfts av oppositionsråd Anna af Sillén (M) med anledning av metoo-kampanjen.

Före metoo-uppropen hade Erik Carlgren själv inte insett omfattningen på trakasserier som kvinnor känner sig utsatta för.

– Nej, det hade jag hade faktiskt inte, jag har blivit väldigt förvånad att det har varit så starkt. Naturligtvis är de här övertrampen ett uttryck för maktutövning på ett felaktigt sätt och det finns ju på många ställen.

Det har inte lett till ett förändrat arbetssätt inom kommunen, men han tror att det kan leda till fler anmälningar om sexuella trakasserier.

– Det viktiga är att vi har en öppenhet och en förståelse för att vi som stor arbetsplats alldeles säkert har många som inte alltid behandlas på ett korrekt sätt eller har farit illa i olika sammanhang. Det jag hoppas på med metoo, är att det stärker kvinnor generellt, säger Erik Carlgren.

– Jag hoppas att de förstår att det är fullkomligt självklart att man ska gå till sin chef eller, om man inte känner förtroende där, till HR-chefen eller företagshälsovården och inte hålla det inom sig.

Och om det leder till fler anmälningar är det bra, enligt kommundirektören.

– Vi kanske kommer se en förändring i frekvens, i det vi får inrapporterat. Det tycker jag enbart är av godo.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunErik CarlgrenSexuellt ofredandemetoo
Relaterat