Foto:

Då ska Ostlänken byggas

SÖRMLAND
annons

Här är de viktigaste tidpunkterna som väntar för bygget av Ostlänken i Trosa och Nyköping.

2017 – Trafikverkets förslag på hur spåret ska dras genom Nyköpings kommun presenteras. Järnvägsplan i Trosa kommun ställs ut för granskning till hösten. Till hösten ställs också planen för resecentrum i Nyköping ut för granskning.

15 juni 2017: Samråd för sträckan Skavsta–Stavsjö i Svalsta skola, klockan 17-20.

20 juni 2017: Ett andra samråd för samma sträcka i Stavsjö föreningshus, klockan 17-20.

23 juni 2017: Sista dagen att lämna synpunkter på sträckan Sillekrog-Sjösa (det går att lämna synpunkter även senare, men för att de ska tas med i samrådsredogörelsen som ligger till grund för nästa, mer detaljerade förslag ska de vara inne senast den 23 juni).

14 juli 2017: Sista dagen att lämna synpunkter på sträckan Skavsta-Stavsjö (det går att lämna synpunkter även senare, men för att de ska tas med i samrådsredogörelsen som ligger till grund för nästa, mer detaljerade förslag ska de vara inne senast den 14 juli).

2018 – Mer detaljer presenteras om spårdragningen, exempelvis bullerskydd och exaktare profilläge, det vill säga om spåret ska gå på bank, bro eller i skärning. Ett andra öppet hus hålls för de olika sträckorna i Nyköping.

Järnvägsplan för Trosa fastställs.

2019 – Tågplanerna i Nyköping (fyra stycken) ställs ut för granskning.

2020 – Tågplanerna för Nyköpings kommun fastställs.

2021 – Byggstart i Nyköping

2028 – Första snabbtågen ska rulla på Ostlänken.

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

NyköpingTrosaOstlänkenSnabbjärnväg
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka