Magnus Leivik (M) är oroad för utvecklingen inom svensk sjukvård om Sverigedemokraternas budgetförslag skulle få mandat efter valet.

"Deras budget går inte ihop någonstans"

Nyköping

SD bryter mot de grundläggande mänskliga rättigheterna i sitt budgetförslag och går därmed emot både Genèvekonventionerna och FN. Det hävdar det moderata landstingsrådet Magnus Leivik i ett utspel.

– Rätten till sjukvård gäller alla, oavsett om man är en sårad soldat i ockuperat ett land, eller om man är massmördare. Det är inskrivet i Genèvekonventionen som är antagen av världens alla länder, säger Magnus Leivik (M).

I Sverigedemokraternas 21-sidor långa årsplan för vården i Södermanland 2018 finns punkter som fått Magnus Leivik att reagera starkt. Bland annat finns en formulering där SD påstår att Sveriges riksdag avskaffat begreppet vård på lika villkor då "tillståndslösa som vistas i landet har tilldelats privilegier som bofasta sörmlänningar inte har".

– SD vill avskaffa den i praktiken kostnadsfria sjukvården för illegala invandrare och införa ett tydligt regelverk för att de inte ska få tillgång till den subventionerade vården. Det strider mot alla mänskliga rättigheter.

Vidare anser Magnus Leivik att SD för en populistisk sjukvårdspolitik som bidrar till att öka polariseringen. Han tar SD:s enda förslag gällande barnsjukvård som exempel.

– Det finns en lång lista med saker som vi skulle behöva göra för att få en bättre barnsjukvård i Sörmland, ändå väljer SD att bara lyfta frågan om omskärelse på pojkar. Som dessutom blir ett direkt angrepp på alla judar och muslimer.

Levik är även kritisk till det budgetförslag som SD lagt fram som bland annat innehåller förslag till besparingar på 223 miljoner kronor.

– Deras budget går inte ihop någonstans. Det är en kraftigt underfinansierad budget formulerad som en gymnasieuppsats.

Vad är det för sjukvård du ser framför dig om SD skulle få makten?

– Väldigt stora kliv bakåt och ett enormt bakslag i synen på människan och mänsklig värdighet. Vi definierar oss som människor för att vi hjälper varandra oavsett nationell bakgrund. Alla har rätt till vård, det är det som gör oss anständiga.

Var kommer det allmänna missnöjet ifrån tror du?

– Jag vet inte är ett dåligt svar. Men i alla mätningar hamnar svensk sjukvård i topp tre i världen. Den är dessutom nästan billigast. Det är högkonjunktur, arbetslösheten är rekordlåg och materiellt sätt har vi aldrig haft det bättre, så jag vet inte.

Några förslag ur SD:s årsplan för vården

Minska vårdköerna (oklart hur).

Öppna fler vårdplatser (oklart hur).

Karensdag för sjukvårdspersonal ska helt slopas.

Samtliga sjuksköterskor ska få en generell löneökning på cirka 1000 kronor i månaden.

Förlossningsavdelningen på Kullbergska ska öppnas igen.

Vård vid psykisk ohälsa ska effektiviseras genom samarbete mellan skola och kommun. (oklart hur)

SD strävar inte efter ett mångkulturellt samhälle, skriver man, och vill inte heller att den skattefinansierade vården ska utgöra ett led i steget mot ett mångkulturellt samhälle.

Vill satsa 7,5 miljoner på att bevara det sörmländska kulturarvet och synliggöra den sörmländska kulturen så att det främjar sammanhållningen i samhället.

Ålderspensionärer ska åka buss gratis mellan kommunerna.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

LandstingetModeraternaSverigedemokraternaMagnus Leivik (M)
Relaterat