• Allt färre händelser i vård och omsorgen anmäls enligt Lex Sarah. Foto:
  • Sofia Amloh (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Foto:
1/

Dramatisk minskning av rapporter om missförhållanden i Nyköpingsomsorgen

NYKÖPING

Lex Sarah-rapporterna har minskat kraftigt i Nyköping det senaste året. Risken finns att missförhållanden sker utan att rapporteras. – Jag tror att det finns fler Lex Sarah-rapporter att skriva, säger Sofia Amloh (S).

Endast 16 händelser inom Nyköpings omsorgsverksamhet rapporterades enligt Lex Sarah under 2018. Det kan jämföras med 41 händelser under 2017.

– Jag reagerar över att det är väldigt få, säger Sofia Amloh (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

– Jag vet att det har gjorts arbete under förra mandatperioden för att öka rapporterna, för att medvetandegöra personalen om detta. Då såg vi en stor ökning, men nu såg vi att det dippade under 2018.

Om minskningen beror på att benägenheten att anmäla har avtagit, är det negativt, anser kommunen. Att rapportera enligt Lex Sarah anses vara ett bra sätt att utveckla verksamheten i rätt riktning. Däremot är det givetvis positivt om minskningen skulle bero på färre brister i verksamheten, konstaterar kommunen.

Orsaken ska undersökas vidare. Exakt hur ska till att börja med diskuteras på vård- och omsorgsnämndens första möte för året som hålls på torsdag nästa vecka.

– Det är något vi kommer att diskutera och ta med oss in i mandatperioden. Jag tror kanske att det behövs mer energi i det här arbetet för att uppmana och informera personalen om hur viktigt det här är. Det är viktigt att vara observant och det är inte konstigt om det skulle behövas med tanke på att det är rotation på chefer och personal, säger Sofia Amloh.

Under hela 2018 rapporterades 16 händelser inom Lex Sarah. Tre av händelserna ledde vidare till anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Under andra halvåret av 2018 rapporterades endast fem händelser. Detta kan jämföras med 2017 då totalt 41 händelser rapporterades enligt Lex Sarah och sju av dem ledde vidare till anmälningar till IVO.

Lex Sarah

Lex Sarah gäller inom socialtjänsten och inom LSS.

Anställda ska genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten.

Den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål.

Om det visar sig att missförhållandet är allvarligt ska det snarast anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Källa: Socialstyrelsen

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Sofia Amloh (S)NyköpingHemtjänstKommunalpolitikSocialtjänstÄldreomsorg
Relaterat