• Johan Berg tar lite luft ovan vattnet mellan sina dykningar. Foto:
  • Johan Berg arbetar intensivt tillsammans med de två andra dykarna Robert Madsen och Tim Henning. Foto:
  • Kameran är ett viktigt verktyg för dykarna när de undersöker strandskoningen. Foto:
  • Foto:
1/

Dykare undersöker strandskoningen längs Nyköpingsån

NYKÖPING

Tumstock, kniv, hammare och kamera – verktyg de tre dykarna använder när de letar efter skador på kanter och vid brofästen längs Nyköpingsån. – Trädrötterna kan trycka sönder muren, säger Robert Madsem, yrkesdykare på Svenska Undervattensentreprenader AB.

På uppdrag av Nyköpings kommun undersöker tre dykare strandskoningens mående längs Nyköpingsån. I måndags startade arbetet som varje dag innebär 12 timmars arbete i två veckor. Dykarna Robert Madsen, Tim Henning och Johan Berg beräknar att vara klara i slutet av nästa vecka.

– Vi undersöker bland annat muren längs vattnet för att ta reda på om den är skadad på något sätt, säger Robert Madsem, yrkesdykare på Svenska Undervattensentreprenader AB.

Det växer nämligen gott om träd längs strandskoningen och i värsta fall kan det hända att rötterna trycker sönder muren.

Dykarna arbetar 12 timmar om dagen i två veckors tid. Foto:

Under inspektionen som utförs på beställning av Nyköpings kommun tar dykarna GPS-punkter på alla anmärkningar de hittar och dokumenterar det som kan behöva åtgärdas.

– Vi behöver inte dyka så djupt för oftast är det bara en och en halv meters djup längs ån. Vid någon enstaka plats blir det lite djupare med uppåt drygt två meter.

Sammantaget undersöker de fem kilometer strandskoning – från hamnen i södra Nyköping ända till E4 i norr. Det innebär en sträcka på 2,5 kilometer, men i och med att de ska undersöka båda sidorna av ån blir arbetslängden den dubbla.

Arbetsuppgifterna är fördelade mellan de tre dykarna. Här får Johan Berg assistans av den person som för tillfället agerar dykskötare. Foto:

– Vi behöver alltid vara tre dykare när vi arbetar med detta, vi växlar mellan att ha olika ansvarsområden, berättar Robert Madsem.

En av dem agerar alltid dykledare och är den som ständigt har radiokontakt med den som är dykare och befinner sig under vattenytan. Dykskötaren är mellanhanden och förser dykaren med de verktyg som behövs under arbetet.

– När vi bara gör en undersökning som den här är det vanligast att vi knackar med hammare, mäter med tumstock och använder kniven en del, och så dokumenterar vi såklart mycket med kameran under vattnet, säger Robert Madsem.

Yrkesdykaren Johan Berg sköter för tillfället fotograferandet av strandskoningen. Foto:

Han nämner att fotograferandet ibland kan vara utmanande då vattnet ofta blir grumligt när de under arbetet kommer i kontakt med botten.

I och med att de påbörjade jobbet bara för ett par dagar sedan har de inte hunnit så långt i sitt arbete.

– Vi har en bra bit kvar men än så länge ser det bra ut längs strandskoningen, inte så farligt mycket skador, säger Robert Madsem. …

Om det är Svenska Undervattensentreprenader AB som i framtiden också kommer att utföra eventuella åtgärder återstår att se.

Läs mer om dessa ämnen

vattenNyköpingNyköpingsån

Mest delat denna vecka