Foto:

Elever blev 100 år äldre – Lex Maria-ärende avslutat

Nyköping

Ett fel i journalsystemet gjorde elever på Nyköpings gymnasium väldigt mycket äldre på papperet.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) granskade en Lex Maria-anmälan från Nyköpings kommun om risk för allvarlig vårdskada vid Centrala elevhälsan i Nyköping.

Anmälan handlade om ett fel i journalsystemet vid elevhälsans inläsning av elevernas personnummer inför aktuella program på Nyköpings gymnasium.

På grund av ett felaktigt skiljetecken blev eleverna födda i början av 1900-talet i stället för 100 år senare.

Enligt vårdgivaren fanns en patientsäkerhetsrisk om dokumentation gjorts i fel elevs journal.

Vårdgivaren utredde och vidtog därefter åtgärder för att förhindra att något liknande skulle hända igen och därpå avslutade Ivo-ärendet.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

IVONyköpings gymnasiumLex Maria
Relaterat