• Roland Karlsson och hunden Bamse tittade förbi i SN:s monter. Foto:
 • Gada Hussain Ujjan lagade pakistansk mat. Foto:
 • Imamen Sherin Khankan (längst till höger) hann prata med Nyköpingsbon Alaa Wakaa och Oxelösundsbon Sara Hamami. Najat Alameri som sitter bredvid imamen bor i Nyköping. Foto:
 • Stadsforskare Alexander Ståhle talade om att bygga för social interaktion. "En motorväg mellan två områden kan leda till rumslig segregation", sa han och visade ett exempel från Rinkeby och Ursvik. Foto:
 • Per Stenius tyckte att imam Sherin Khankan var intressant att lyssna till och att maten i de olika stånden var en höjdare. "Den största utmaningen för integrationsfrågan är nog att få folk att mötas. Möten motverkar segregation." Foto:
 • På lilla scen stod skolpsykolog Hanna Wallensteen, Vällingbyskolan och moderatorn Mohammed Mouaid. Foto:
 • Amin Lae från Nyköping tycker att man borde locka fler unga till Forum genom musik." En rapartist som Rosh skulle absolut kunna locka och ha något att säga. Det är lätt att missa Forum på grund av att det pågår just här där unga inte är." Foto:
 • SN:s chefredaktör Anna Falk pratade med läsare. Foto:
 • Mohammed Abdi Karim sålde välkryddade somaliska sambusa. Foto:
 • Foto:
 • Panelsamtal med fokus på bland annat vem vi bygger för och vad som är attraktivt. Jonas Nygren, Hyresgästföreningen, Lina Bjerke, nationalekonom, Anna Lindman, moderator, Navid Modiri, moderator, stadsplanerare Alexander Ståhle och socialantropolog Viktoria Walldin. Foto:
 • Pastor Lisbeth Stigemyr, Hjortensbergkyrkan, efterlyste större lokal förankring kring seminarierna. "Men det är viktiga och intressanta frågor som det samtalas kring." Foto:
1/

En samtalsfestival mitt i Nyköping

Nyköping

Se bilderna från Forum Nyköping som avslutades på Stora Torget under lördagen. Samtalsfestivalen lockade fler besökare än i fjol, tack vare vädrets makter. Dessutom har tusentals människor följt seminarierna via tv-sändningar på Facebook och Svt Forum.

Fokus under lördagen låg på våra bostadsområden och hur närhet ( till service, arbetsplatser, skolor etc) är en förutsättning för att få till bättre boendemiljö.

– Ensidiga bostadstyper skapar ekonomisk segregation, sa stadsplaneraren Alexander Ståhle.

Nationalekonom Lina Bjerke, Handelshögskolan Jönköping, som forskar i regional utveckling nämnde "urban norm" som orsak till en klyfta, den mellan stad och land.

– Jag är trött på att höra att hela Sverige ska leva samtidigt som pengarna går till städerna. Siffror visar att landsbygden överproducerar i förhållande till vad de får ut i lönesumma. Vi måste bättre förhålla oss till situationen och förstå dynamiken mellan stad och olika landsbygder.

Socialantropologen Viktoria Walldin, är anställd hos White Arkitekter, efterlyste förbättrade samrådsmöten på marknivå vid stadsplanering.

– Locka tjejerna och barnen till dessa möten - inte bara äldre män! sa Wallin som även ansåg att byggherrarna måste ta större ansvar för sina områden innan de säljer av.

– 10-15 år vore rimligt. Då skulle det se annorlunda ut.

Hyresgästföreningens förbundschef Jonas Nygren menade att segregation handlar om att bara några få får göra sina val och att politiken måste lösa problemet.

– Inkomstskillnaderna har ökat samtidigt som uppemot 700 000 bostäder fattas. Bostadsbristen är tyvärr lönsam för en del. Därför måste skattesystemet regleras så att den ena parten inte ska gynnas genom att kunna göra avdrag på sitt boende.

Samtalet visade att stadsplanering är ett komplext ämne med olika perspektiv.

– Det känns hoppfullt att Nyköping vågar satsa på något så subtilt som samtal. Hoppas bara att de tomtebloss som tänts får fortsätta lysa, sa moderator Navid Modari i samband med att festivalen avslutades.

Läs mer om dessa ämnen

Platser/NyköpingForum NyköpingIntegration