Foto:

Skärpt eldningsförbud och extrem brandrisk i SN-området: "Vi är på tårna"

Nyköping

Vid lunchtid på onsdagen skärptes eldningsförbudet i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Brandrisken uppges vara skyhög. Nu är all eldning med öppen låga förbjuden – och bara vissa grillar är tillåtna hemma på tomten.

Sedan maj har det varit eldningsförbud i de flesta av Sveriges kommuner, så även i SN:s fyra kommuner. Nu har Sörmlandskustens räddningstjänst utökat förbudet i samråd med länsstyrelsen.

Fire ban in Sörmland – for information in english: Click here

På över 70 platser i landet härjar skogsbränder och räddningstjänsten över hela landet har fullt upp. Även om Sörmland än så länge har skonats så är brandrisken oerhört stor. I och med detta utfärdar nu Sörmlandskustens räddningstjänst ett hårdare eldningsförbud.

– Alla brandriskvärden är skyhöga och vi är på tårna om något skulle hända, säger Terese Linder, brandingenjör vid Sörmlandskustens räddningstjänst.

Det nya eldningsförbudet innebär att all typ av eldning och hantering av öppen låga är förbjuden, det gäller även i iordninggjorda eldstäder på offentlig plats.

Dock är det fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt i en grill som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning.

– Dock är det viktigt att man är väldigt försiktig när man grillar och ser till att man alltid har släckningsutrustning redo. Man måste också se till att släcka elden ordentligt med vatten, säger Terese Linder.

Räddningstjänsten poängterar att det är väldigt torrt i skog och mark och avråder därför folk från att använda någon form av grill eller spritkök över huvud taget. Just nu är marken så torr att den är lättantänd och om en brand väl skulle få fäste så kommer räddningstjänsten få kämpa hårt för att få den släckt.

Skogsbränderna högre upp i landet kräver stora styrkor och Sörmlandskustens räddningstjänst har styrkor som är på plats i Gävleborg.

– Just nu har vi ordinarie bemanning på plats men om det skulle bli så att vi behöver mer personal så kommer vi ringa in ledig personal.

De flesta orosanmälningar som kommer in till räddningstjänsten handlar om skogsarbeten och att man är rädd att de ska orsaka brand. Även om arbete i skog och mark inte är förbjudet rekommenderas att arbete som kan innebära gnistbildning undviks.

Räddningstjänsten ser dock positivt på att det är många som ringer till dem och frågar exakt vad som gäller. Terese Linder ser också det som en potentiell faktor till varför Sörmland har skonats från bränder.

– Jag tror att de flesta har kännedom om förbudet och har varit försiktiga. Vi får frågor om vad som är tillåtet och inte, innan folk ger sig ut är det många som hör av sig, säger hon.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Räddningstjänstenbrandeldstad
Relaterat