Nu behandlas flera barn med antibiotika. Foto:

Extremt ovanlig sjukdom – färre än 100 drabbas

NYKÖPING

Epidemisk hjärnhinneinflammation är en väldigt ovanlig sjukdom. Inte ens hundra personer per år drabbas av den i Sverige.

Den bakterie som drabbat de två barnen heter meningokocker. Den kan smitta, men risken är väldigt liten utanför familjen. Det uppger Nyköpings kommun.

Smittsamheten bedöms vara större på förskolan än i skolan, varför alla barn och personalen på förskolan får antibiotika i förebyggande syfte, något som inte sker i samma omfattning på skolan där flickan gick.

På kommunens hemsida svarar smittskyddsläkaren Helena Hervius Askling på några frågor och svar, bland annat:

Vad är meningokocker?

"Meningokocker är en bakterie som kan finnas i svalg och bakom näsa utan att det märks och utan att vi blir sjuka av den. I sällsynta fall orsakar bakterien en snabb och ofta svår sjukdom. Ibland leder detta till döden trots intensivvård."

Vilka symptom får man när man blir sjuk av meningokocker?

"Det tar 2-3 dagar från smitta till sjukdom. Symptomen är feber, illamående och ibland huvud- och nackvärk samt hudutslag/blödningar. Ofta blir man svårt sjuk inom ett dygn."

Hur sprids meningokocker?

"Meningokocker sprids genom mycket nära kontakt i samma familj, salivkontakt och sova under samma tak. Alla som blir smittade på detta sätt blir inte sjuka."

nykoping.se kan du läsa mer om sjukdomen och om hur de smittar.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

LångbergsskolanNyköpingSjukvård
Relaterat