Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping är kritisk mot nya utredningen. Foto:

Fler kommuner delar kritiken mot nya Skavstastationen

NYKÖPING

Trafikverkets utredning av en ny placering för Skavstastationen längs Ostlänken har kritiserats starkt av Nyköpings kommun. Nu förespråkar också kommunerna Norrköping och Linköping att stationen vid Skavsta flygplats ska ligga på huvudbanan.

Det tidigare förslaget var att en järnvägsstation ska existera på höghastighetsbanan vid Skavsta flygplats, men nu undersöker Trafikverket möjligheten att i stället placera Skavsta station vid en bibana, utsträckt mellan Nyköpingsbanan och höghastighetsbanan, som ska ansluta till huvudspåret. Detta genom en väderskyddad gångbro, där ett transportband skulle placeras för att öka tillgängligheten.

Trafikverket som publicerade utredningen i fredags menar att om regionaltåget ska stanna på Skavsta måste de bromsa in för den nya stationen och sedan accelerera upp igen – det skulle ta kapacitet från banan. Om regionaltågen i stället går på bibanan via Nyköping hinner ett till två höghastighetståg köra förbi under den tiden.

Nyköpings kommun har kraftigt tagit spjärn mot de nya planerna – politikerna menar att det leder till att försinka utvecklingen i regionen. Dessutom befarar de att placeringen av stationen kommer att hamna för långt ifrån själva flygplatsen.

Nu stämmer också kommunerna Norrköping och Linköping in i kritikerkören. I ett pressmeddelande pekar de på att ändamålet med Ostlänken inte enbart är att gynna ändstationerna Stockholm, Göteborg och Malmö – utan att gynna regional utveckling i de orter som angörs.

– Det är viktigt att Ostlänken ses både som en början på höghastighetståg mellan storstäderna och som ett led i att utveckla vår region. För hela vår region är det viktigt med en station på Skavsta flygplats, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, i ett pressmeddelande.

Det nya förslaget skulle för sträckan Stockholm-Skavsta generera en förlängd restid på sju, åtta minuter, medan Stockholm-Nyköping inte påverkas. Skavsta-Norrköping/Linköping förlängs med två minuter. I gengäld kommer antalet regionaltågsavgångar utökas med det dubbla, det vill säga till två eller tre i timmen. De förändringar i restid som SN rapporterat om vid tidigare tillfälle stämmer inte.

Kommuner som har stationslägen längs den nya planerade höghastighetsjärnvägen, däribland Norrköping och Linköping, planerar för en ökning av bostäder, företag och verksamheter som ska ligga när stationerna.

– Vi som kommun, tillsammans med fastighetsägare och tillväxtföretag, räknar med att genom ökad tillgänglighet, både regionalt och internationellt, kunna bidra till en kraftfull tillväxt. Att förändra förutsättningarna för det verkar ogenomtänkt, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Linköping, i pressmeddelandet.

Ostlänken

Ostlänken är namnet på den nya järnväg som ska trafikeras av höghastighetståg mellan Sveriges storstäder – Stockholm, Göteborg och Malmö.

Enligt ett tidigare förslag ska Ostlänkens huvudbana ha ett stopp på Skavsta flygplats.

Trafikverket har nu lagt ett förslag om att i stället lägga Skavstastationen längs med en bibana. Detta för att öka framkomligheten på huvudbanan.

Nyköpings kommun har kraftigt markerat mot planerna, som politikerna menar kommer försinka utvecklingen i regionen. Nu stämmer också kommunerna Norrköping och Linköping in i kritiken.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

NyköpingSkavsta Ostlänken
Relaterat