Ibrahim Ben Alaya är imam i Nyköpings Islamska Kulturcenter, och är en av initiativtagarna till fotbollsturneringen som kommer att hållas på Stenkullaskolan i sommar. Foto:

Fotboll ska bygga broar i Stenkulla

Nyköping.
annons

Ett grupp lokala aktörer har tagit initiativ till en fotbollsturnering för att stärka integrationen i Nyköping.

Himlen välver sig hög över Stenkullaskolans fotbollsplan.

Över gräsmattorna springer ungdomar i alla åldrar, tränar passningar, skjuter mot mål. En liten bit från en av målburarna står några vuxna, de har ställt upp kaffe och fika, de står och småpratar medan skratten och ropen från planen klingar i den av sommardofter mättade luften.

Ibrahim Ben Alaya, kontaktperson vid Islamska Kulturcentret, ropar till sig ungdomarna, alla som ska delta i den stundande fotbollsturneringen blir uppskrivna på lista. Sedan delar han upp dem i lag. Allt som allt rör det sig om ett åttiotal ungdomar.

Bakom turneringen står Islamiska Kulturcentret och studieförbundet Ibn Rushd, i samarbete med Somaliska Hjälpföreningen och Sveriges Unga Muslimer. Ibrahim Ben Alaya är glatt överraskad av den stora tillströmningen.

– Vi hade inte väntat oss ett så stort gensvar, säger han.

De kommande sex veckorna, med start i dag, kommer det att arrangeras matcher varje tisdag och lördag på skolan. Satsningen, som har fått finansiellt stöd från kommunen, har igångsatts i syfte att förbättra integrationen i området.

– Många invandrare har kommit hit den senaste tiden, många av dem är barn. De är rastlösa, och därför måste man engagera och sysselsätta dem. Fotbollen är ett hjälpmedel för att vi vuxna ska lära känna dem och skapa förtroende hos dem, säger Ibrahim Ben Alaya.

Det finns ett stort utanförskap i Stenkulla, enligt Ibrahim Ben Alaya. Han säger att arrangörerna med fotbollens hjälp vill skapa en brygga mellan boende området, och på så vis öka tryggheten för invånarna.

– Från ett muslimskt perspektiv vill visa att vi engagerar oss i samhället och i framtiden, att vi vill vara med och bygga det tillsammans med alla andra. Och vi hoppas att fler grupper ansluter sig till oss i vårt arbeta, och alla ska känna att de är välkomna att ta del av det här, oavsett sin bakgrund, oavsett vilka de är, säger Ibrahim Ben Alaya.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

NyköpingIntegrationfotboll
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka