Än så länge har man inte funnit några mögelspår på Tessinskolan. Foto:

Glädjande mögelbesked på Tessin

Nyköping

Ett stort antal klassrum på Tessinskolan har analyserats efter att mögelrykten kommit i svang. Enligt de första provresultaten kan föräldrarna till eleverna andas ut – några spår av mögel har inte upptäckts.

Under hösten har det rått oro på Tessinskolan efter att flera lärare och elever drabbats av huvudvärk och andningsbesvär i samband med en renovering av skolans naturkunskapssal.

Det var efter att Kommunfastigheter hade glömt att reparera ett läckande avlopp, som salen hade anfäktats av fuktskador och mögel, vilket tvingade skolan att flytta naturvetenskapslektionerna till Rosvalla. Även närliggande klassrum påverkades under renoveringen, då golvet i lektionssalen bilades upp, varför också lektionerna som hållits i dessa flyttades.

Efter renoveringen upplevde somliga lärare och elever att luften i de påverkade klassrummen var fortsatt dålig, och därför har ett lufttest genomförts i 20 salar, och i en korridor som har uppvisat fuktskador, för att gå till botten med om skolan fortfarande dras med ett mögelproblem eller inte.

Luftproverna har nu analyserats, och enligt de kemiska analyserna har det inte förelegat några indikationer på att fukt har orsakat mikrobiella eller kemiska skador i anslutning till mätplatserna.

Den enda avvikelsen som har kunnat spåras i laboratoriet är att ett av klassrummen har uppvisat en något högre halt av ämnet 2-haxanon, som kan förekomma som lösningsmedel för oljor, fetter, vaxer, färgborttagningsmedel och lacker. Några mikrobiella indikationer har man däremot inte upptäckt.

Magnus Edgarsson är huvudskyddsombud på skolan, och säger att resultaten av luftanalysen har skickats ut till lärare och föräldrar till elever på skolan. Han säger dock att det är för tidigt för honom att kommentera provresultaten, eftersom vissa frågetecken fortfarande kvarstår gällande mögelsituationen, i och med att delar av analysen fortfarande inte har offentliggjorts.

– Först på onsdag kommer vi i personalen få ta del av den fullständiga analysen, än så länge är det bara luftresultaten som har släppts, säger Magnus Edgarsson.

SN har sökt Kommunfastigheters ordförande Mikael Karlsson för en kommentar.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunTessinskolanArbetsmiljö
Relaterat