• Två bostadsrättsföreningar gör gemensam sak och protesterar mot det planerade sjuvåningshuset intill deras fastighet. Foto:
  • Byggföretaget Peab Sverige AB planerar att uppföra tre höghus vid Spinneriet under 2018. Foto:
1/

Grannar rasar mot höghusplaner vid Perioden i Nyköping

NYKÖPING

Kommunen har gett tummen upp till byggande av höghus i området mellan Kråkberget och Hållet. Nu reagerar grannarna, som menar att utsikterna från deras lägenheter kommer att förstöras om husplanerna blir verklighet.

Nyköpings kommun har gett tummen upp till byggande av höghus i området mellan Kråkberget och Hållet. Nu reagerar grannarna, som menar att utsikterna från deras lägenheter kommer att förstöras om husplanerna blir verklighet.

"Vad har vi för politiker vi egentligen? Att bevilja företag att bygga höghus här i centrala Nyköping, är helt ofattbart. Aldrig i livet att jag röstar på de här politikerna."

Rita Öhrstedt kastar en blick över det inhägnade området som ligger utsträckt nedanför Periodens bomullsspinneri, som inom kort kommer att förvandlas till en byggarbetsplats. Tillsammans med sina grannar och några personer boende i Östra villastaden står hon på spinneriets takterrass – byggnaden gjordes i fjol om till lägenhetshus – och tävlar om att i skarpast ordalag fördöma planerna på att uppföra höghus i skuggan av Spinnerskan.

– Inte sjutton vill man ha en massa höghus mitt i centrala Nyköping. Flyttar man in i ett område med villabebyggelse ska man inte behöva förvänta sig att det står en stor pelare mitt i. Det är skamligt, säger Rita Öhrstedt.

Problemet med de planerade fem- och sjuvåningshusen, som den församlade gruppen ser det, är helt enkelt att de är för höga. Detta kommer att få till följd att vyerna från deras lägenheter förstörs.

– I tidigare översiktsplaner har kommunen slagit fast att man kan pröva fyra- och femvåningshus i stadens utkanter, men att man ska värna om Nyköpings småstadskaraktär i de centrala delarna. Men nu har man gett företaget dispens, och det tycker vi förstör hela karaktären på staden, nu när de här hundra meter långa husen kommer att skjuta upp mittemellan naturreservaten Kråkberget och Hållet, som kommer att skuggas av husen, säger Nils Wärn, som bor på Kråkbergsvägen.

Att man gett strandskyddsdispens så nära Nyköpingsån för dessa kolosser är märkligt, tycker grannarna. De anser att den föreslagna byggnationen för tankarna till sextiotalets miljonprogram och pekar på de bekymmer som i dag finns där.

Därutöver anser de boende att trafikläget i området kraftigt kommer att försämras om byggplanerna förverkligas.

– Trafikmängden kommer att öka, och man räknar med att Kråkbergsvägen, som är den enda tillfartsvägen till husen, kommer att belastas med 1 300 trafikrörelser per dygn. Och det tycker vi inte är acceptabelt, säger Curt Furusten, hemvändare till den barndomsstad som han gärna ser behåller sin speciella karaktär. Han anser att det kan locka storstadsbor att flytta hit

Nils Wärn säger att han och de andra boende har kallats till samråd med kommunen angående byggplanerna, men att deras synpunkter inte har tagits i beaktande. Vidare har miljödomstolen bedömt, tvärt emot kommunen, att de inte har rätt till talan i frågan, eftersom de bor för långt ifrån den planerade byggnationen, varför deras överklagan har fått avslag.

Vi har därför begärt att miljööverdomstolen skall ompröva miljödomstolens beslut, och pröva hela ärendet.

– Vi har inget emot att området bebyggs, vi behöver nya bostäder i Nyköping. Men vi vill se att byggnadsvolymerna och bygghöjderna måste minskas till högst tre våningar och anpassas till den övriga bebyggelsen i området, säger Nils Wärn.

Rita Öhrstedt fyller i:

– Annars kommer det att se ut om vårt hus bara är ett litet förråd till höghusen, säger hon.

Höghusen vid Spinneriet

Peab AB planerar att uppföra tre stycken höghus vid Spinnerskan, varav ett kommer att utgöras av sju våningar, ett av sex, och ett av fem.

Höghusen kommer att bestå av omkring 168 lägenheter.

Byggprojektet beräknas komma i gång under 2018.

Läs också

( 13 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunNyköpingNyköpingsånByggnationDemokratiKommunalpolitik
Relaterat