Enligt Transportstyrelsen har både bilister och cyklister skyldighet att väja mot varandra i cykelpassager. Foto:

"Gubbjävel" på cykel startade insändarvåg – så här säger experterna om förvirringen på Arnöleden

Nyköping
annons

Debattvågorna har gått höga gällande väjningsreglerna på Arnöleden. Nu uttalar sig Transportstyrelsen om trafikföreskrifterna som gäller vid cykelpassager.

Nyköpingsborna hyser ett passionerat intresse för cykelpassagen på Arnöleden.

Det har stått klart sedan SN för några veckor sedan publicerade en insändare, signerad "Cyklist som kallades gubbjävel (läs på innan ni öppnar munnen)".

I denna hävdade avsändaren att bilister har en skyldighet att väja för cyklister och mopedförare som via en cykelpassage korsar påfartsvägen vid Arnöleden. Detta eftersom det finns en väjningsskylt framför cykelpassagen.

Texten i fråga väckte kraftiga reaktioner hos stadens alla cykelpassageexperter. Och allt sedan dess har en veritabel flodvåg av insändare översänts till SN i vilka dessa har gett sig i kast med att dechiffrera den på Arnöleden rådande trafiklagstiftningen.

Vissa slog bestämt fast att det var rätt och riktigt att bilarna hade skyldighet att väja för cyklister och mopedister. Andra menade lika bestämt att det var den senare trafikantgruppen som hade skyldighet att släppa fram bilisterna.

Eftersom oenigheten inte har visat några tecken på att ge med sig har SN kopplat in Transportstyrelsen för att reda ut hur vi bör förstå väjningsreglerna.

Lars Hammar, utredare på myndighetens väg- och järnvägsavdelning, säger att det inte är så märkligt att dessa regler missförstås. Detta eftersom reglerna är uppdelade mellan två paragrafer i Trafikförordningen.

– Vad jag kan säga om ett sådan här situation i allmänhet är att cyklister och fordonsförare har ett gemensamt ansvar att väja för varandra. Cyklisten har väjningsplikt, enligt kapitel tre i paragraf 21, medan fordonsförarna enligt kapitel sex ska ge cyklister tillfälle att passera vid cykelpassager genom att köra med låg hastighet, vilket både när bilen kört ut ur en cirkulationsplats eller svängt i en vägkorsning, säger Lars Hammar.

I Trafikförordningens 6:e kapitel kan man även läsa att cyklande, oavsett hur en cykelpassage ser ut, ska "sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara".

Lars Hammar säger att både cyklister och bilister därmed har skyldighet att väja mot varandra, och ingen trafikant har företräde gentemot varandra i cykelpassager.

– Den här dubbla formen av hänsynstagande ska leda till att alla måste anpassa sig till varandra. Och det absolut viktigaste att poängtera är att vi som trafikanter inte har några rättigheter i trafiklagstiftningen utan endast olika grader av skyldigheter, bland annat i form av väjningsskyldigheter och hänsynstagande mot varandra, säger han.

Men han tillägger att om oklarhet råder är det upp till enskilda trafikanter att avgöra hur reglerna ska tolkas.

– Eller i värsta fall en domstol, säger Lars Hammar.

När SN når Edgars Gotlands på Tekniska Divisionen på Nyköpings kommun bekräftar han att de regler som Lars Hammar har återgett är de som gäller för cykelpassagen på Arnöleden. Men han tillägger att reglerna för cykelpassager ser olika ut beroende på om väjningslinjen, eller hajtänderna som de ofta kallas, har placerats före eller efter passagen i fråga.

– Om hajtänderna finns före cykelpassagen ska bilen stanna och lämna företräde för cyklister. Men om dessa är utsatta efter passagen, vilket är fallet vid Arnöleden, så kan bilisten förbi den.

– Men både bilister och cyklister måste förstås ta hänsyn till varandra, säger han.

Väjningsregler vid cykelpassager

Cyklister och mopedförare som närmar sig en cykelpassage ska sänka hastigheten, ta hänsyn till fordon och får endast korsa vägen om det kan ske utan fara.

Bilister som närmar sig en cykelpassage ska köra med låg hastighet och cyklister och mopedförare tillfälle att korsa vägen.

Alla trafikanter som står i begrepp att korsa en cykelpassage har skyldighet att väja mot varandra. Inga trafikanter har företräde framför någon annan.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunArnöCykel
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka