Foto:

Gymnasieelever blev 100 år – kommunen lex Maria-anmäler

NYKÖPING

Elevhälsan i Nyköping skulle föra in nya gymnasieelever i journalsystemet. Då råkade de lägga in dem som födda på 1900-talet – och eleverna registrerades som över 100 år gamla.

I stället för att registreras som födda i början på 2000-talet blev eleverna av misstag journalförda som födda i början på 1900-talet, enligt en lex Maria-anmälan som Nyhetsbyrån Siren tagit del av.

Problemet är att det inte går att ändra personnumren i Elevhälsans journalsystem. Därför lex Maria-anmäler Nyköpings kommun händelsen.

– Vi anmäler på grund av risken att journalanteckningar försvinner i samband med att de felaktiga tas bort, säger skolöverläkare Karin Allebeck till Nyhetsbyrån Siren.

Det är ett minustecken, för födda på 2000-talet, som i stället har blivit ett plus, vilket innebär födda på 1900-talet. "Detta skulle innebära att dessa elever skulle vara ca 100 år gamla!" skriver skolöverläkaren i anmälan.

I och med misstaget finns det en risk att information som hunnit föras in försvinner tillsammans med de felaktiga journalerna.

Leverantören av systemet säger att felet ska gå att åtgärda, men Nyköpings kommun har vid tillfället för anmälan inte lyckats ändra på uppgifterna.

– Vi har gått ut med en varning om att inte skriva i de felaktiga journalerna, säger Karin Allebeck till Nyhetsbyrån Siren.

De felaktiga journalerna ligger kvar precis som de rätta varianterna, enligt anmälan. Händelsen medför patientsäkerhetsrisker, till exempel att remisser kan bli liggande om de skrivits i fel journal eller att åtgärdsprogram eller protokoll raderas.

Nu inför Elevhälsan en skriftlig rutin för att kontrollera listorna innan de registreras.

– Bara de riktiga journalerna ska finnas kvar på sikt. Än så länge har de inte lyckats göra det, men varför vet jag inte, säger Karin Allebeck till Siren.

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunNyköpings gymnasiumLex Mariasjukvård och hälsa