Synpunkter på hur Ostlänken ska dras kan lämnas ända fram tills järnvägsplanerna ska ut på granskning. Det sker enligt plan 2019. Foto:

Här kan du tycka till om resecentrum och Ostlänken

NYKÖPING
annons

Möjlighet att påverka Ostlänkens dragning på de olika delsträckorna av Ostlänken finns ända tills det är dags för granskning. Här kan du lämna dina synpunkter.

Här kan du lämna synpunkter på Trafikverkets förslag till dragning av Ostlänken mellan Skavsta och Stavsjö. Det går att lämna synpunkter ända fram tills förslaget ska ut på granskning (planerat till 2019), men för att komma med i samrådsredogörelsen som ligger till grund för nästa, mer detaljerade, förslag ska synpunkterna lämnas senast den 14 juli 2017.

Här kan du lämna synpunkter på förslaget på sträckning mellan Sillekrog och Sjösa. Samma gäller här och sista dag för att komma med i samrådsredogörelsen är den 23 juni 2017.

Sista dagen för synpunkter på sträckan mellan Sjösa och Skavsta har passerat för samrådsredogörelsen. Men det går fortfarande att lämna synpunkter här.

Synpunkter på Trafikverkets förslag på Nyköpings resecentrum kan lämnas här. De yttranden som kom in i samband med samrådet i januari har sammanställts i en samrådsredogörelse som du kan läsa här.

Arbetet med Ostlänken genom Trosa har kommit längre, men det går fortfarande att lämna synpunkter på sträckan mellan Långsjön och Sillekrog här. Synpunkterna på det första samrådet i Trosa finns sammanfattade i en samrådsredogörelse.

Läs också

( 10 st )

Läs mer om dessa ämnen

NyköpingSjösaSkavsta StavsjöTrosaVagnhäradOstlänkenSnabbjärnväg
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka