• Oppositionens Martina Hallström (C) kritiserar siffrorna i kommunens kalkyl för driften av Horsvik. Foto:
  • Marita Göransson (KD) Foto:
  • Martina Hallström (C) Foto:
  • Sofia Hallgren Remnert (L) Foto:
  • Anna af Sillén (M) Foto:
  • Så här ser kommunens kalkyl för driften av Horsvik ut. Foto:
1/

Horsvik kan bli dyrt, varnar oppositionen – Kommunalrådet: "Det är en solid budget"

NYKÖPING

Ett luftslott med positiva siffror tagna ur luften – det går inte att räkna med bidrag. Så säger företrädare för Alliansen i Nyköping om kalkylen för Horsviksdriften. Kommunalrådet är dock nöjd med beräkningarna. – Det är en solid budget, säger han.

Fyra olika bidrag finns med i kalkylen för Horsviks fem första år i kommunal ägo. Bortser man från dem skulle skärgårdsmiljön kosta kommunen från en miljon upp till närmare 1,8 miljoner kronor under olika år. Kommunekologen Bjarne Tutturen är den som har bäst koll på hur troligt det är att kommunen får de bidrag som oppositionen undrar om kommunen kan räkna med. Tutturen sa i onsdagens SN att intäkterna inte går att räkna med än, men att kommunen tidigare har fått "rikligt med bidrag".

Centerpartiets Martina Hallström är en av de kritiska oppositionspolitikerna. Hon tycker inte att majoriteten har gett ordentliga svar kring ekonomin.

– Det är en minuskalkyl vi ser, även om det ser ut som att det ska gå plus. De positiva siffrorna är tagna ur luften utan vare sig utfästelser eller garantier. Det är inte bara att hämta in pengar från länsstyrelsen. Majoriteten menar att det tar man sedan, när man har köpt. Men när man hanterar skattebetalarnas pengar måste man veta vad det är man köper, säger hon.

Hon uttrycker det som att majoritetens visioner är "ett luftslott". Angående intäkterna för stughyra, som väntas ge 150 000 eller 200 000 kronor per år, ställer hon sig frågande. I dag finns tre stugor vid Horsvik och en av dem är i skick att hyras ut. Minst ett av de andra behöver rustas invändigt för att kunna hyras ut.

– Du får aldrig ut så mycket pengar för att hyra ut dem. Det här förutsätter att man får bygga stugor som man inte har bygglov på, säger Hallström,

Kommunalrådet Urban Granström (S) riktar en känga tillbaka när han svarar via sms till SN:

– Ja, det är ett minus på cirka 400 000 kronor per år. Det är det som är kostnaden. Finns förstås en kalkyl bakom allt avstämd med besöksnäringen avstämt mot vilka intäkter andra har och snarare lågt räknat. De har haft nästan två månader på sig att ställa frågor. Det har de inte gjort. Svaren finns. Det är slappt arbete av oppositionen, skriver Granström.

Bara posten ”underhåll utvändigt byggnader” ligger på 400 000 per år (800 000 under 2020). Utan bidragen hamnar man snarare på kostnader på omkring en miljon årligen, om man ser till utgifterna i kalkylen. Hur menar du med ett minus på 400 000 per år?

– Cirka 400 000 kronor per år är kostnaden. Självklart är det avstämt att det finns bidrag att erhålla. Det är en solid budget. Den som påstår något annat får bevisa det, skriver Granström.

►►►Scrolla längre ner: Så gör Alliansledarna om de får makten

Så mycket pengar behövs till Horsvik

Med bidragen inkluderade ser nästa år ut att bli det mest kostsamma året för driften av Horsvik. Då räknar kommunen med att skötsel och utveckling av fastigheten ska kosta ungefär en miljon, när en liten bidragsdel om 350 000 är borträknad.

Året därpå, 2020, har man räknat med höga kostnader för driften, men också med en stor bidragskaka. Då väntas den totala bidragssumman uppgå till 1,4 miljoner och slutsumman för driften beräknas hamna under 500 000 kronor.

Kalkylen, som gäller åren 2019-2023, finns att se här ovan bland bilderna.

  • Marita Göransson (KD) Foto:
  • Martina Hallström (C) Foto:
  • Sofia Hallgren Remnert (L) Foto:
  • Anna af Sillén (M) Foto:
1/

ENKÄT: VAD HÄNDER MED HORSVIK OM NI FÅR MAKTEN I HÖST?

För åtta år sedan såldes kustområdet Svärdsklova av Nyköpings kommun (se faktaruta nedan). SN har frågat Alliansföreträdarna vad de tänker göra med Horsvik om deras partier får makten i Nyköping efter höstens val.

Martina Hallström (C):

– Det kan jag inte svara på till 100 procent. Jag funderar fortfarande på vad det är som gör att Studsvik säljer till kommunen. Studsvik har satt en siffra på 14 miljoner. Majoriteten säger att en privatperson kunde ha fått det dubbla. Då är jag rädd, jag är inte hundra på att det kommer att gå att sälja. Jag säger inte att det är så, men det kan finnas en annan hållhake som vi inte ser. Det finns mycket jag inte vet.

Marita Göransson (KD):

– Vi har ju sagt nej till det här. Vi tycker att det inte är lämpligt att investera i det här när vi har svag ekonomi och stora investeringsbehov. Och nu dök det ju upp ett behov till: Civilsamhället har jobbat med kommunen för att via Träffpunkten med att ta hand om missbrukare och sådana som är hemlösa. Det måste vi räkna till kärnverksamheten och se till så att de har en trygghet. Som kristdemokrater måste vi titta på det när vi kommer till makten. Vi vet inte hur marknaden ser ut för Horsvik – vi vet inte hur priset är egentligen eftersom det inte har varit ute på den öppna marknaden. Jag har inte så mycket insikt i det här som jag skulle vilja ha.

Sofia Hallgren Remnert (L):

– Vi kommer inte att genomföra de planer som är i dag. Jag har inte diskuterat med övriga Alliansen, men min spontana ingång är att vi försöker sälja. Det får inte bli som med Väderbrunn, som köptes till överpris av kommunen och fick säljas när vi upptäckte att vi inte behövde marken. Vi kan inte göra i princip något på marken. Det är kärnverksamheten vi i kommunen ska sköta. Vi ska inte ge oss in i stuguthyrning, glasskiosker och snorkelleder. Vi ska se till att våra äldre har en bra omsorg och att barnen har en bra skola. Vi ska inte konkurra med privat verksamhet.

Anna af Sillén (M):

– Man får göra en bedömning då vad som är lämpligast. Vår utgångspunkt är att det vore bra att sälja så att vi kan stoppa kostnadsläckaget och ha största möjliga fokus på kärnverksamheten.

Det här hände med Svärdsklova

Kustområdet Svärdsklova, en dryg mil söder om Horsvik, köptes av kommunen år 2000 för elva miljoner. 2010 såldes området till Rydbergs bygg för sju miljoner, trots anbud på tio miljoner. Dåvarande kommunalrådet Jan Carle (M) kommenterade att det inte var en förlustaffär, eftersom kommunen hade "tagit undan öar och 40 hektar skog som kunde värderas till tre eller fyra miljoner". Att inte det högsta budet valdes, motiverade han med att de ville ha en lokal företrädare som de visste "var bra".

Dåvarande oppositionen, med nuvarande kommunalrådet Urban Granström (S) i spetsen, var emot försäljningen eftersom de menade att allmänhetens tillträde till Svärdsklova skulle begränsas.

Några månader efter Rydbergs köp av Svärdsklova avslöjade SN att bolaget skulle stycka upp marken och sälja havsnära tomter till privatpersoner. I maj i år berättade SN att tomter sålts på marken för nästan 28 miljoner kronor och att bolaget som nu driver fastigheten ska säljas som en konsekvens av Rydbergs byggs konkurs.

Läs också

( 10 st )

Läs mer om dessa ämnen

Anna af Sillén (M)Marita Göransson (KD)Martina HallströmSofia Remnert (L)Urban Granström (S)HorsvikNyköpingPolitikVal 2018
Relaterat