Nyköpings kommun har beviljat 15000 kronor i stöd till matfesten Aptitrundan. Foto:

Kommunpengar till hungrigt event

Nyköping
annons

Aptitrundan har under de senaste åren utvecklats till ett av Sörmlands största besöksevenemang. Nu skjuter Nyköpings kommun till arrangörerna 15 000 för att de ska ha råd att genomföra den kulinariska tillställningen.

I sju år har Sörmlands matkluster arrangerat Aptitrundan, under vilken lokala livsmedelsproducenter, restauranger och serveringar i länet visar upp sina verksamheter för allmänheten.

Eventet har sedan uppstarten gått av stapeln den andra söndagen i september, och lockar till sig stora mängder besökare i de åtta kommuner där det genomförs – förra året tog omkring 35 000 besökare del av aktivitetsbuffén.

Att få budgeten att gå ihop för Sörmlands matkluster är emellertid inte helt enkelt, och verksamheten bedrivs av en kortsiktig projektfinansiering, där en tredjedel av pengarna kommer ifrån de deltagande företagen och resten från sponsring och kommunbidrag.

Nu har Nyköpings kommuns näringslivsenhet beviljat 15 000 kronor i stöd till matfesten, och näringslivsutvecklare Anette Stolth skriver i ett svar på Sörmlands matklusters ansökan att "kommunen ser detta arrangemang som en viktig utveckling av lokala matproducenter och mathantverkare i regionen". Vidare skriver hon att Aptitrundan visar att Sörmlands län är en "matregion att räkna med", vilket i sin tur "främjar företagande och turism".

Sörmlands matkluster hoppas att antalet besökare ska öka med tio procent under årets upplaga, som redan har börjat marknadsföras runt om i länet.

Kommunen har beviljat pengar till Aptitrundan

Nyköpings kommun har beviljat arrangörerna 15 000 för att de ska ha råd att genomföra den kulinariska tillställningen.

annons

Mest delat denna vecka