Antalet hemlösa har ökat kraftigt i Nyköping. Foto:

Kraftig ökning av hemlösa i Nyköping

NYKÖPING

Allt fler Nyköpingsbor saknar bostad och antalet akut hemlösa har ökat med nästan 50 procent senaste året. Fler personer än någonsin sover utomhus eller i offentliga utrymmen.

Redan förra året låg Nyköping i topp i länet på antal hemlösa och situationen beskrevs som kritisk. Den senaste undersökningen som presenteras på socialnämnden nästa vecka visar att läget har förvärrats kraftigt. I dag saknar 355 personer bostad i Nyköping. 2017, när Nyköping hade flest hemlösa i hela länet, var 280 personer utan bostad.

Före jul meddelades att fler bostäder var på gång samt att arbetet med ett härbärge pågick. Samma besked ges i dag: Bostadsbyggandet pågår liksom arbetet med att öppna ett härbärge. Men situationen har förvärrats.

– Nyköping liksom i många andra kommuner är det brist på bostäder och kommunen jobbar för att det ska bli fler. Socialnämnden har i flera år prioriterat hemlöshetsfrågan och fortsätter att göra det, säger Marjo Gustafsson (S) ordförande i socialnämnden i ett meddelande på kommunens hemsida.

Trots den prioriteringen har hemlösheten alltså ökat kraftigt bara det senaste året. 109 personer räknas som akut hemlösa och är hänvisade till akutboende, härbärge eller jourboende. Här ingår också de personer som sover i trappuppgångar, utomhus eller i bilar.

LÄS MER: "Man tvingas leva i kriminalitet för att få det att funka"

Gruppen som sover utomhus eller i offentliga utrymmen har aldrig varit så stor i Nyköping sedan mätningarna började. Den senaste mätningen visar att 13 personer tillbringar sina nätter på det sättet, jämfört med tre 2016 och som mest tio 2014.

Mätningen genomfördes i mars. Efter att den gjordes har ett nytt akut- och utredningsboende, Röda villan, öppnat. Här kan missbrukare som är hemlösa och vill börja ett nytt liv få stöd.

En förklaring som anges till att gruppen akut hemlösa är så stor i Nyköping är att många nyanlända med uppehållstillstånd har anvisats till Nyköping. På grund av bostadsbristen får de bo på hotell eller vandrarhem i väntan på en lägenhet.

När SN rapporterade om hemlösheten i Nyköping före jul riktade både Svenska kyrkan och personal på Träffpunkten kritik mot Nyköpings kommuns sätt att hantera hemlösheten.

355 hemlösa i Nyköping

Antalet hemlösa delas in i fyra grupper:

1. Akut hemlösa: 109 personer är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende eller motsvarande. Här ingår också gruppen som sover utomhus eller i offentliga utrymmen som trapphus och liknande. 2017 var siffran 73.

2. Institutionsvistelse eller stödboende: 31 personer är inskrivna på kriminalvårdsanstalt, HVB-hem eller annan institution och ska flytta ut inom tre månader, men saknar någonstans att flytta. Några av dem bor också kvar på grund av brist på bostad.

3. Långsiktiga boendelösningar: 151 personer bor i en bostad som ordnas av socialtjänsten, exempelvis med socialt kontrakt eller försökslägenhet.

4. Eget ordnat kortsiktigt boende: 64 personer bor tillfälligt och utan kontrakt hos bekanta eller släktingar eller har ett tillfälligt kort andrahandskontrakt hos en privatperson.

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunNyköpingBostad
Relaterat