Foto:

Kraftig ökning av larm – nytt samarbete ska hjälpa räddningstjänsten

SÖRMLAND

Antalet larm har ökat med 45 procent de senaste 10 åren. Nu ska Sörmlandskustens räddningstjänst inleda ett samarbete med Södertörns brandförsvarsförbund – något som innebär flera fördelar, menar räddningschef Patrik Kullman.

De senaste tio åren har larmen för Sörmlandskustens räddningstjänst (där Nyköping, Trosa, Oxelösund, Gnesta ingår) ökat - från 1 100 till 1 600 per år.

Det nya samarbetet innebär att brandbilarna larmas ut och leds via Södertörns räddningscentral i Lindvreten, söder om Stockholm.

– Vi kommer att ha personal på plats och bemanna den befintliga centralen. Så den utökas med ett uppdrag åt oss, säger Patrik Kullman.

Precis som i dag så kommer SOS att göra den första bedömningen och prata med personen som slår larm. Men skillnaden framöver blir att det i nästa steg är larmoperatören i Södertörn som avgör vilka resurser från räddningstjänsten som behövs, och därefter larmar ut personalen.

– Det handlar om att larma ut våra styrkor och att ansvara för att systemet är i balans. Att leda flera samtidiga insatser och att leda fördelningen av resurser.

– Det blir mer robust. Dessutom kommer vi att ha personal som bevakar systemet dygnet runt.

Den mer renodlade kunskapen om att larma ut räddningstjänstens resurser kan också innebära att styrkorna är något snabbare på plats i skarpt läge. Men den stora fördelen handlar om att organisera styrkorna på ett smidigare sätt.

– När man får in ett larm kan man se de tillgängliga styrkorna och man kan vidta förberedande åtgärder i ett tidigare skede. Om Trosa åker på en brand som tar några timmar underlättas arbetet med att flytta en annan enhet närmare Trosa och fler möjligheter finns för att hålla beredskap. Aktivare åtgärder helt enkelt.

Samarbetet beräknas kosta ungefär 1,7 miljoner årligen (sammanlagt för alla fyra kommuner) och förväntas dra i gång 1 januari 2020.

Läs mer om dessa ämnen

Sörmlandskustens räddningstjänst