Neonatal- och barnläkaren Katarina Strand Brodd. Foto:

Läkare försökte rädda fostret efter abort: "Barnets rätt går före mammans"

NYKÖPING

När det sent aborterade fostret kom ut levande, rörde sig och gav ljud i från sig, gjorde neonatalläkaren Katarina Strand Brodd det hon är anställd för – hon försökte rädda barnets liv. Agerandet har mött kritik. – Om man söker abort och har fått godkänt av Socialstyrelsen så ska kvinnan ha rätt till det, så ser jag på det, säger Marja Tuuna Johansson, verksamhetschef på kvinnokliniken vid Nyköpings lasarett.

Katarina Strand Brodd är överläkare och medicinskt ledningsansvarig för neonatalvården på Mälarsjukhuset, alltså den person som har det yttersta ansvaret. Hon berättar att hon upplevde situationen som jättejobbig:

— Jag vill inte att sådant här ska hända. Att det föds ett så tidigt fött barn, att det inte var meningen att det skulle födas. För kvinnans skull som faktiskt säkert med stora dubier har bestämt att jag kan inte ha det här barnet. Och sedan går jag emot på något sätt . Men i min värld går barnets rätt till liv före mammans rättigheter.

SVT Nyheter har under veckan rapporterat om en abort på Mälarsjukhuset som drog ut på tiden. När fostret var på väg ut var kvinnan inne i graviditetsvecka 22. Då räknas fostret i juridisk mening som ett barn, vilket innebär att det har rätt till sjukvård och ska folkbokföras.

— Jag är inte, och ska inte vara, inblandad i aborter, utan det är något som sköts professionellt och bra på kvinnokliniken, säger Katarina Strand Brodd.

— Där följs precis alla yrkesmässiga riktlinjer de har, det är inte annorlunda i Eskilstuna än på andra ställen. Och jag hade inte klart för mig att det kunde resultera i att det föds ett barn i vecka 22.

Hon berättar att det är mycket ovanligt och att barnmorskorna som hade hand om det tyckte att situationen var jobbig. De hörde därför av sig Katarina Strand Brodd och undrade vad de skulle göra om fostret kom ut levande.

— Jag svarade att när ett barn föds i vecka 22 är det klart jag är där och gör det jag brukar göra med extremt tidigt födda barn och skjuta det andra åt sidan.

Barn som föds så tidigt som i vecka 22 kan överleva. Under åren 2008 till 2015 överlevde 41 procent. Men i det här fallet gick inte barnet att rädda.

På Nyköpings lasarett genomförs årligen strax under 300 aborter, majoriteten av aborterna sker före graviditetsvecka tolv, bara några enstaka med socialstyrelsens tillstånd efter vecka 18.

– Vi utför aborter utifrån abortlagen och som Socialstyrelsen sagt ja till (abort efter vecka 18), säger Marja Tuuna Johansson.

Katarina Strand Brodds agerande har fått kritik av bland annat Svensk förening för obstetrik och gynekologi, som anser att det är fel att rädda livet på aborterade foster.

Men hon säger att hon skulle göra samma sak igen.

– När det föds ett svårt sjukt barn är det klart att man måste hjälpa dem.

Så säger abortlagen

Den som är gravid har rätt att själv bestämma om abort om graviditeten inte gått mer än 18 veckor och noll dagar. Du behöver inte tala om varför du vill göra en abort och du ska inte bli ifrågasatt i ditt beslut.

Efter den 18:e graviditetsveckan behövs tillstånd av Rättsliga rådet vid Socialstyrelsen för abort. Då måste det finnas särskilda skäl till aborten.

Socialstyrelsen får inte ge tillstånd till abort om fostret kan överleva utanför den gravidas kropp. Därför räknas 21 veckor och sex dagar in i graviditeten som sista dagen för abort.

Abort får endast göras av läkare och utföras på sjukhus eller annan vårdinrättning som Socialstyrelsen har godkänt.

(Källa: Vårdguiden)

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings lasarettBarnFamiljSjukvård
Relaterat