För landsbygden vore en Skavstastation på bibanan bättre än om den läggs på huvudbanan som kommunen vill, säger Lennart Halvarsson och Bertil Sannel i Tystberga. Foto:

Landsbygden går mot kommunledningen "Åt helskotta"

NYKÖPING

När Nyköpings kommun träter med Trafikverket om var Ostlänkens station vid Skavsta ska ligga tycker företrädare för landsbygden att kommunledningen är helt fel ute. – Jag tycker det är vansinnigt, helt rakt åt helskotta, säger Bertil Sannel i kommunbygderådet.

När Trafikverket föreslog att lägga Skavstastationen på bibanan i stället för på Ostlänkens huvudbana som först var planen gick Nyköpings kommun i taket. Förslaget var uselt, ansåg kommunledningen och hotade med att inte fullfölja överenskommelsen om medfinansiering.

Vi har ingen glädje av Ostlänken här i Tystberga. Det är ju bara minusposter.

Men Nyköpings landsbygd tycker att Trafikverkets förslag är bättre.

– Vi har inte samma synpunkter som man har i kommunen. Vi tycker den dagliga pendlingen är mycket viktigare än de där personerna som reser med flyg tre gånger om året, säger Gunnar Casserstedt, sekreterare i Kommunbygderådet i Nyköping.

Kommunbygderådet representerar hela Nyköpings landsbygd där ungefär en tredjedel av kommunens befolkning bor.

– Vi jobbar ur ett landsbygdsperspektiv och har kanske andra intressen än inne i stadskärnan. Vi representerar cirka 18 000 personer, säger Gunnar Casserstedt.

Om Skavstastationen läggs på bibanan, som Trafikverket föreslår, kan alla tåg gå förbi både Nyköping och Skavsta i stället för att några ska gå till ena stationen och några till den andra.

– Att dela upp trafiken skulle ju innebära glesare trafik och färre resenärer, säger Bertil Sannel som också sitter i Kommunbygderådets styrelse.

– Jag tror att det är något Skavstakomplex, de vill till varje pris gynna Skavsta. Men vi hävdar att även Skavsta servas bättre om stationen ligger på bibanan.

När Nyköpings kommun säger nej till förslaget är det med motiveringen att det stoppar utvecklingen av Skavsta och att det skulle ta längre tid för flygresenärer att ta sig från Stockholm till Skavsta.

– De skulle få sju eller åtta minuters längre restid, men ungefär 15 minuter längre väntetid. För flygen landar ju oberoende av när tågen stannar vid Skavsta, säger Bertil Sannel.

Ostlänken ska dras förbi flera småorter på landsbygden. Många blir av med sin mark eller blir granne med snabbtågen.

– Vi har ingen glädje av Ostlänken här i Tystberga. Det är ju bara minusposter, säger Lennart Halvarsson, ordförande i Tystbergabygdens nätverk.

Och i planerna på resecentrum finns på tok för få parkeringsplatser, tycker landsbygdsrepresentanterna. Men med Trafikverkets förslag ser de en lösning på parkeringsfrågan. Då skulle pendlare från landsbygden kunna parkera vid Skavsta och hoppa på tåget där.

Generellt tycker de att landsbygden får gehör i kommunen, men just i den här frågan går åsikterna på tvärs.

– Kommunen har tagit ställning för stadsbefolkningen och ignorerat perspektivet för en tredjedel av kommunens invånare, säger Gunnar Casserstedt.

Foto:

Tvisten om Skavstastationen

Nyköpings kommun vill att stationen vid Skavsta ska ligga på Ostlänkens huvudbana. Där ska vissa regionaltåg stanna. Andra regionaltåg ska svänga av på bibanan och stanna vid Nyköpings resecentrum.

Men Trafikverket föreslår i stället att alla regionaltåg ska svänga av på bibanan och först stanna i Nyköping och därefter på bibanan vid Skavsta.

Detta har retat upp Nyköpings kommun så mycket att de har hotat att dra sig ur avtalet.

Men kommunbygderådet föredrar Trafikverkets förslag eftersom fler regionaltåg på så sätt kan stanna både i Nyköping och vid Skavsta.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Platser/NyköpingNyköpings kommunSkavsta TystbergaOstlänkenSnabbjärnväg
Relaterat