Lista: Bristerna i maten på äldreboenden

NYKÖPING

Kommunen har i samtal med ISS lyft fram en lång rad brister i den mat som har serverats på äldreboenden i Nyköping.

Följande brister har kommunen lyft i dialogen med ISS. De allra flesta har i dag rättats till, men kommunen saknar fortfarande en tydlig redovisning av den ekologiska maten.

► Brister i kompetens gällande dietkost och konsistensanpassad mat

► Maten har inte lagats från grunden

► Beställningar har ändrats utan dialog

► Mat har transporterats till några kök under semestertid, trots att köken ska vara bemannade året runt

► Personal på ISS har hänvisat till gamla avtal, kommunen betonar att all personal måste känna till vad kommunen har beställt

► Menyerna har inte varit helganpassade med extra festliga desserter

► Redovisningen av ekologiska produkter har inte varit transparent

► Nytänk kring menyerna har saknats

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunMatÄldreboendeÄldreomsorg
Relaterat