Foto:

M-kritik mot beslut om elevflytt: "Det här ska vara ett politiskt beslut"

Nyköping

Skolledningen har tagit ett beslut om att Stenkullaskolan och Rosenkällaskolan till hösten ska dela upp de yngre och äldre eleverna mellan skolorna.

– Vi tycker att det här ska vara ett politiskt beslut, säger skolpolitiker Petter Söderblom (M).

Moderaterna har inte tagit ställning till den aktuella omorganisationen på Rosenkulla men anser att beslutet borde ha tagit på politisk nivå, i kommunstyrelsen.

– Rektorn har det här mandatet men vi tycker inte det ska vara så, säger han.

– Jag vill understryka att jag inte tycker att rektor har gjort fel, de har att förhålla sig till beslut som majoriteten fattade för två år sedan, säger han.

Petter Söderblom (M). Foto:

Söderblom lyfter att Moderaterna, tillsammans med sina tidigare Alliansvänner där Centern också var en del, var kritisk till den sammanslagning av rektorsområden som genomfördes under hösten. Rosenkulla skola som består av de två skolorna Rosenkälla och Stenkulla är bland annat ett resultat av den omorganisationen. Partierna befarade att rektorerna skulle kunna tömma en skola.

I det aktuella fallet på Rosenkulla handlar det om årskursuppdelningen men Söderblom oroar sig för att mer omfattande beslut kan tas framöver på andra enheter.

– Vad kommer ske nästa gång? Då kanske en rektor beslutar sig för att flytta bort klasser från något ställe som ligger ännu längre bort ifrån, säger han.

Blir det inte mer effektivt när skolorna själva kan fatta den här typen av beslut, som de anser gynna utbildningen?

– Principiellt tycker jag att den här typen av beslut ska fattas politiskt. Den enskilda skolan ser sin egen verksamhet men vi måste se hela kommunen, säger han.

Kommunalråd Martina Hallström (C) tycker att Rosenkulla-förändringen är förankrad hos politikerna, även om det saknas ett formellt politiskt beslut.

– Vi har haft en dragning och en diskussion i politiken och där har Moderaterna varit med också för att få ställa alla frågor och funderingar som de haft, säger hon.

Martina Hallström (C). Foto:

Någon kritik mot omorganisationen framfördes inte från Moderaternas håll, enligt Hallström.

Om en skola beslutar sig för att de vill flytta alla elever, kan de göra det då?

– Nej, det här har som sagt lyfts och informerats om i politiken och hade vi känt att det inte varit överensstämmande med den politiska agenda vi har så hade det inte kommit fram.

Hon har heller inga indikationer på att någon rektor tänker föreslå några sådana beslut inom den närmsta tiden.

Läs också

( 6 st )

Läs mer om dessa ämnen

CenterpartietModeraternaMartina HallströmPetter Söderblom (M)RosenkällaskolanStenkullaskolan
Relaterat