Mats Green, bostadspolitisk talesperson för Moderaterna, är på besök i Nyköping för Bomässan. Tillsammans med Anna af Sillén och Tommy Jonsson presenterar han sin syn på bostadsbyggandet i Nyköping. Foto:

M: Nytänk behövs för att öka bostadsbyggandet

NYKÖPING

Med enklare och färre regler ska fler bostäder kunna byggas. Och Nyköping bör bli föregångskommun, föreslår Moderaterna.

Visserligen byggs det mycket i Nyköping, medger oppositionsråd Anna af Sillén (M), men för att få ännu mer fart på byggandet behövs ett nytänk, säger hon. På besök i samband med Bomässan är partiets bostadspolitiska talesperson Mats Green.

På riksnivå vill Moderaterna förändra byggreglerna i grunden. Med färre regler ska det bli lättare att bygga. Men i väntan på förändringar i lagen vill Nyköping gå före på flera punkter.

Som testkommun vill Nyköpingsmoderaterna att byggprojekt i kommunen ska kunna göras utan detaljplan, en process som är långsam, komplicerad och i vissa fall onödig, anser partiet.

– I vissa delar kommer detaljplaner att behövas, men där så är möjligt kan man utgå från översiktsplanen, säger Anna af Sillén.

– I väntan på att de nationella tagen tas vill vi att Nyköping börjar.

Partiet vill också låta byggbolag och andra som vill bygga göra egna detaljplaner. Något som redan sker i dag, men som bör bli norm, anser Moderaterna. Generellt tycker de att reglerna är för många och för krångliga när det gäller bostadsbyggande. Både bostadssegregationen och bristen på hyresrätter skulle minska om reglerna blev färre, enligt partiet.

– Om regelverket minskar ökar förutsättningarna för mindre och billigare hyresrätter, säger Mats Green.

De anser också att handläggningen av bygglov är för långsam. Den bör kortas, anser partiet och vill även införa en garanti: Den som söker bygglov ska slippa betala för handläggningen om handläggningstiden överskrids.

Och sist men inte minst vill Moderaterna göra det möjligt för fler att bo vid vattnet. Det finns många tomma strandsträckor i Nyköpings kommun, både längs kusten och vid sjöar, där människor skulle kunna bosätta sig om det inte vore för de hårda strandskyddsreglerna.

Även här krävs en lagändring och den jobbar Moderaterna för på riksnivå.

– Vi vill maximera kommunernas inflytande och vända på steken, säger Mats Green.

I stället för att strandskydd ska råda över allt tycker Moderaterna att kommunerna ska peka ut särskilt känsliga områden som inte får bebyggas. På övriga platser ska det gå att bo nära vattnet.

Och även här vill Nyköpingsmoderaterna gå före. I väntan på att lagen förändras tycker de att kommunen ska vara aktiv i dialogen med länsstyrelsen för att få igenom fler dispenser från strandskyddet.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

ModeraternaAnna af Sillén (M)NyköpingBostadVal 2018
Relaterat