Anna af Sillén tycker att det ska vara enkelt för anställda i kommunen att påtala felaktigheter anonymt. Foto:

M vill införa visselblåsarsystem

NYKÖPING

Landstinget ska införa ett visselblåsarsystem och nu vill Moderaterna att Nyköpings kommun följer efter. Det behövs för att medarbetare inte ska drabbas av repressalier när de påpekar felaktigheter, skriver Anna af Sillén (M) i en motion.

För att anställda i Nyköpings kommun ska våga påtala felaktigheter i verksamheten bör en särskild funktion för visselblåsare införas, anser Moderaterna. Just nu är frågan om sexuella trakasserier aktuell i kommunen, sedan en medarbetare har stängts av på grund av misstankar och efter metoo-rörelsen, men visselblåsarsystemet ska gälla fler sorters frågor.

– Vår ambition är att det ska gälla brett. Såväl sexuella trakasserier som ekonomiska missförhållanden, säger Anna af Sillén.

Funktionen ska garantera anonymitet för den som anmäler, eftersom det finns en risk att den som påpekar felaktigheter annars drabbas av repressalier från chefen. Anna af Sillén vet inte om detta har skett i Nyköpings kommun, men utgår från att risken finns då det är en stor organisation med många anställda.

– Generellt vet vi att det kan vara så, det är närmast en hygienfaktor. Det ska vara enkelt för anställda att säga ifrån och larma om man upplever att något är fel.

Landstinget Sörmland röstade nyligen igenom införandet av en visselblåsarfunktion. Även i landstinget kom förslaget från Moderaterna. I svaret konstateras att det redan finns ett hanteringssystem för avvikelser i landstinget, samt att vi har yttrandefrihet och meddelarfrihet i Sverige. Dessutom finns en lag som skyddar arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Trots det införs alltså ett separat visselblåsarsystem.

– Vi biföll den ändå. Ju fler vägar in desto bättre, säger Monica Johansson (S), ordförande i landstingsstyrelsen.

Monica Johansson (S) är ordförande i landstingsstyrelsen.

En tidsplan för landstingets visselblåsarsystem ska presenteras på nästa möte för landstingsstyrelsen. Då ska det även framgå hur det kan gå till i praktiken och hur det ska förenas med offentlighetsprincipen som ger allmänheten rätt till insyn i den offentliga verksamheten.

Och Anna af Sillén hoppas alltså att Nyköpings kommun också följer landstingets exempel och att kommunfullmäktige beslutar om att införa ett visselblåsarsystem.

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

landsinModeraternaNyköpings kommunAnna af Sillén (M)Kommunalpolitik
Relaterat