Mamma fick vänta fem timmar på kejsarsnitt

NYKÖPING

Kvinnan sökte vård på Nyköpings lasarett för minskade fosterrörelser.

Först fick hon vänta en timme på undersökningen. I sin anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skriver kvinnan att hon kände fosterrörelser för sista gången i väntrummet.

När fosterövervakningen kopplades in tillkallades läkare akut och det konstaterades att hon drabbats av moderkaksavlossning. Fem timmar senare opererades hon med kejsarsnitt.

IVO konstaterar att det saknas journalanteckningar från första telefonkontakten. IVO riktar också kritik mot brister i den medicinska handläggningen då hon sökte för minskade fosterrörelser. En kvinna som upplever minskade fosterrörelser ska omedelbart omhändertas, uppger IVO.

IVO anser också att det tog för lång tid från diagnos till kejsarsnitt.

Barnet som var i vecka 36 dog.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

IVONyköpings lasarett
Relaterat