Mjölkbönder får guldmedalj av kungen

Nyköping

Den som producerar mjölk av högsta kvalitet belönas med LRF Mjölks guldmedalj. I år går den till Ann-Marie Svedberg och Carl Persson på Bogslöts gård och på måndag tar de emot medaljen av självaste kungen under en ceremoni i Stockholm.

— Det blir ett ståhej att resa till Stockholm och vara där i två dagar. Men det känns spännande, högtidligt och pirrigt, säger Ann-Marie Svedberg som tillsammans med Carl Persson driver arrendegården Bogslöt bergstugans gård där de har 65 mjölkkor.

Paret har drivit gården i 20 år och gårdens kor levererar cirka 550 ton mjölk om året. Men det är inte volymen gårdens mjölkkor prisas för, utan kvalitén.

För att få medaljen ställs högre krav på mjölken än de generella krav som mejerierna har. Fett - och proteinhalt, bakterienivå, antal döda celler i mjölken, lukt, smak, sporer, vattennivå - allt är avgörande. Arla samlar in prover från mjölken vid varje tömningstillfälle, alltså varannan dag, och proverna skickas till Eurofins labratorium för analys.

Carl Persson och Ann-Marie tror att deras noggrannhet ligger till grund för den bra mjölken.

— Det är ett erkännande att det lönar sig att vara noggrann. Man får inte slarva med någon del, säger Ann-Marie.

Att vara mjölkproducent är som att vara pilot på ett plan

— Att vara mjölkproducent är som att vara pilot på ett plan. Varje dag går vi igenom en checklista som innefattar allt från hygien och foder till själva mjölkningsproceduren, tillägger Carl.

Mjölk av högsta kvalitet ger bättre betalt men för paret handlar även mjölkproduktion om att kunna hålla öppna landskap och biologisk mångfald. Enligt LRF har även Sveriges mjölkgårdar den lägsta användningen av antibiotika i hela EU.

Guldmedaljen är den högsta utmärkelse som LRF mjölk delar ut och ända sedan starten 1958 har medaljen överlämnats av en representant från kungahuset. I år delas medaljen ut till 31 mjölkbönder i hela Sverige och själva ceremonin sker på måndag den 16 april.

— Det är inte ofta vi kan vara lediga och bo på hotell men nu får vi göra det i två dagar, säger paret.

Mjölkböndernas motsvarighet till Oscar eller Nobelpriset heter LRF Mjölks guldmedalj och tilldelas Ann-Marie Svedberg och Carl Persson på Bogslöts gård utanför Nyköping. Med på bild är även 759 Stumpa som fått diplom för lång och trogen tjänst. Foto:

759 Stumpa – med rätt att mjölka

Det finns cirka 65 kor på Bogslöts bergstugans gård

Korna är av rasen svensk rödbrokig boskap och flera av korna har blivit rejält gamla och mjölkat mycket

Två kor har kommit upp i 100 ton mjölk och fått diplom

En av dem är kon 759 Stumpa som fortfarande är i livet

Hon är 13 år och har producerat 107 ton mjölk under sin livstid som mjölkko

Mjölkgården drivs av Ann-Marie Svedberg och Carls Persson

Vid årsskiftet fanns 98 mjölkgårdar i Södermanland