Anna af Sillén (M) och Urban Granström har inte samma bild av samarbete.

Moderaterna tycker att Granström (S) har fel syn på samarbete

NYKÖPING

Kent Pettersson (S) har öppnat för samarbete med Alliansen. Miljöpartiets Malin Hagerström är också intresserad – men Nicklas Franzén (V) och Petterssons partikollega, Urban Granström, är mer restriktiva.

– Det är dubbla budskap från majoriteten, säger oppositionsrådet Anna af Sillén (M).

Moderaterna vill se strategier för skolan som sträcker sig över mandatperioder men kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S) har gett kalla handen.

– Vi upplever att i barn- och ungdomsnämnden så förs det fler konstruktiva samtal över blockgränsen, säger Anna af Sillén.

På en presskonferens för den nya Träffenförskolan lät det dock lite annorlunda från Granström. Det efter att skolpolitikern Kent Petersson (S) gått ut med att han är för blocköverskridande lösningar i lokalfrågor.

"Det kan man väl vara", sa Granström och förklarade att han hade kunna göra upp om Träffenförskolan. Men han anser inte att det fanns något att diskutera eftersom Moderaterna sagt nej och förskolan måste fram.

– Ett blocköverskridande samarbete är inte att majoriteten lägger fram ett förslag som alla sedan förväntas acceptera, säger af Sillén.

Urban Granström (S) anser att de redan har provat att samarbete med Moderaterna, sedan tidigare, men att det är fruktlöst.

– Utfallet blir alltid att gör vi inte som Moderaterna så är vi inte överens, säger han.

Granström tycker därför att det är viktigare att komma till beslut i stället för att göra oppositionsrådet nöjd.

Malin Hagerström (MP) tycker att de har bjudit in er för samtal?

– Min tolkning är att Hagerström öppnar för att de kan bjuda in i större utsträckning. Det tycker jag är väldigt positivt, säger af Sillén.

Moderaterna har tidigare i veckan, på ett kommunstyrelsemöte, bett om en styrgrupp för att följa skollokalsfrågor.

– Det sa majoriteten nej till, säger af Sillén.

Moderaterna tycker även att SD ska bjudas in för att ta ansvar för skollokalsfrågan.

– Utgångspunkten är att alla partier bjuds in till samtal. Sedan är det upp till varje parti att komma med konstruktiva lösningar.

Granström berättar att alla gruppledare bjuds in vid styrgrupper.

– Men gör inga uppgörelser med något parti, framför allt inte med Sverigedemokraterna. Det kommer jag inte göra, säger han.

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

Anna af Sillén (M)Urban Granström (S)PolitikPolitiker
Relaterat