När proverna har analyserats färdigt konstateras, lagom till jullovet, att även Tessinskolan är drabbad av mögel. Foto:

Mögel och bakterier i Tessinskolan

NYKÖPING

Analyserna av klassrum på Tessinskolan i Nyköping visar att det finns mögel och bakterier i flera salar. Mattor ska bytas ut och vissa klassrum flyttas ut i moduler.

Under hösten har både elever och personal på Tessinskolan klagat på besvär av luften i lokalerna. Det har lett till att prover har tagits i 20 salar och en korridor. När de första, preliminära, svaren kom för en vecka sedan såg det ljust ut. Inga spår av mögel hade hittats.

Men de slutliga analyssvaren ser alltså värre ut. De luftprover som har tagits ser normala ut, men mögelsvamp och bakterier har hittats i golvmattor i flera rum. Enligt Nyköpings kommun är orsaken troligen en tidigare fuktskada, kanske från skurvatten vid städning.

Till att börja med ska luftrening sättas in i lokalerna. Luften ska renas med så kallad jonisering, vilket ska bryta ner skadliga svampsporer och bakterier. Moduler ska också köpas in och ställas upp vid skolan. Modulerna innehåller både klassrum och personalutrymmen och ska ersätta lokaler inne på skolan. De skadade mattorna ska bytas ut.

Utbildningschef Anna Thörn tycker att det är bra att orsaken har hittats och konstaterar på kommunens hemsida att det har varit en tuff höst där personal och elever har visat stort tålamod.

Mer information om vad som görs för att förbättra arbetsmiljön på skolan kommer att ges till elever, föräldrar och personal när nästa termin närmar sig.

I våras konstaterades att 90 procent av alla golvmattor på Omega behövde bytas ut. Även här var orsaken att mögel hade hittats till följd av en fuktskada som tros ha kommit från vatten som har trängt in under mattorna vid städning. Under renoveringen som fortfarande pågår har eleverna fått flytta till Tessinskolan.

Detta visar proverna

Luft- och fuktproverna visar normala värden.

De så kallade materialproverna visar förhöjda värden av svamparna aspergillus versicolor och penicillium chrysogenum samt bakterien streptomyces.

Alla personer får inte besvär av möglet och bakterierna. Troligen är risken större för personer som sedan tidigare har allergi eller överkänslighet, exempelvis hösnuva, astma eller eksem.

De förhöjda värdena är inte farliga på längre sikt.

Källa: Nyköpings kommun

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

NyköpingTessinskolanArbetsmiljö
Relaterat