• Redan innan det blev bestämt att Nyköping skulle ha en egen pridefestival beställdes de nya cykelställen i regnbågens färger. "Så det kan ses lite som ett litet bidrag från kommunen", säger Almir Malkoc.
  • Almir Malkoc, projektledare på Tekniska divisionen i Nyköpings kommun. Foto:
  • S:t Annegatan i Nyköping. Foto:
  • Västra Trädgårdsgatan i Nyköping Foto:
1/

Nya cykelställ i Nyköping väcker starka reaktioner – och frågor

Nyköping

På ett par ställen i centrala Nyköping byggs just nu cykelställ under tak. Enligt kommunen för att en efterfrågan på det har funnits. Men en del Nyköpingsbor tror att en redan komplicerad trafiksituation på Öster kommer att förvärras.

Enligt kommunens transportstrategi ska gående och cyklister prioriteras framför biltrafik. I linje med det byggs ett större cykelställ på Västra Trädgårdsgatan och ett mindre på S:t Annegatan.

Varför med tak?

– Det har kommit förfrågan från arbetspendlare som vill ha tak under vintern. Så det här är ett första försök så får vi se hur mycket de utnyttjas. Det kanske blir fler, säger Almir Malkoc, projektledare på Tekniska divisionen.

Hur resonerade ni om placeringen av dem?

– Det på väster var lätt, det är redan en gågata med en yta som hade mycket plats. Det var svårare på öster, som har mer trafik och p-platser.

Får lastbilar verkligen plats att komma förbi?

– Ja, vi har tittat på svängradie för lastbilar utan släp och man kommer förbi enligt alla regler. Men det gäller att svänga på ratten, man kan inte bara åka rakt.

Ett ställe där Almir Malkoc hoppas att bussar och lastbilar lyckas svänga lite mer på ratten är hörnet Stockholmsvägen/Ringvägen.

– Där blir skyltarna påkörda så fort vi sätter upp dem. Det är lite märkligt att det händer så ofta. Vi har till och med flyttat skyltarna för att det ska bli ännu bredare, ändå är det tredje fjärde gången vi beställer nya skyltar.

Cykelställen planeras att vara klara till början av juni.

Transportstrategin

I första hand ska fotgängare, sedan cyklister, därefter kollektivtrafik och sist bilar prioriteras, säger Nyköpings kommuns transportstrategi.

Trafikplaneringen sker enligt en fyrstegsprincip. Först ska man tänka om gällande nuvarande ordning, sedan optimera, därefter bygga om och i sista hand bygga nytt.

Planeringen ska alltid fokusera på att förbättra tillgängligheten.

Gångtrafiken prioriteras i centrala lägen för att tillgängliggöra handel och verksamheter

Aktiv samverkan med näringslivet för att hållbarhetsanpassa godsleveranser till centrum.

Reaktioner

I Facebookgruppen "Du vet att du är från Nyköping" har kommentarerna kring cykelställen och Östers trafiksituation haglat. Här är några exempel:

"Seriöst??? Vem är idioten som kom på denna idé?... När jag levererade mat till krogarna var jag tvungen att åka ner där med lastbil. Redan då var det precis så man kom förbi...."

"Förjävligt. Alla lär inte ställa sina cyklar där heller. Kaos blir det."

"Stäng av storgatan för biltrafik helt och anlägg ett parkeringshus uppe vid Norrtull parkeringen eller Tullportsgatan. Så kan vi få en trevlig gågata med uteserveringar och man slipper avgaserna när man sitter och äter. Jag har inget i mot de nya cyckelparkeringarna. Men ett bättre ställe kunde ni ha hittat."

"Vore bättre med en vanlig gågata helt utan bilar."

"Hur många är det som verkligen använder den lilla gatan ner?? Verkar som att alla skrivna i Nyköping tar den vägen 3-4ggr varje dag med tanke på hur många missnöjda personer det är här eller klagar man bara för att man har möjligheten?!"

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

NyköpingCykelNäringslivTrafik
Relaterat